Myelomforskning tema for nytt K. G. Jebsensenter

Anders Sundan. Foto: Geir Mogen

(28.03.2012) NTNU og Det medisinske fakultet får et nytt K. G. Jebsensenter, denne gang innen myelomforskning (forskning på beinmargskreft). Anders Sundan (bildet) leder forskningsgruppa som søker å kunne gi en bedre og mer målrettet behandling av sykdommen for hver enkelt pasient. – En av hovedtankene bak det nye senteret er…Les mer