MR avslører skadeomfang etter hodeskade

Både alvorlige og moderate hodeskader kan føre til senplager som tretthet og konsentrasjonsproblemer. MR-teknologi hjelper forskerne med å forstå mer av hva som skjer etter hodeskader. Foto: Geir Mogen / NTNU

Hvert år kommer mer enn 1500 pasienter med mindre eller større hodeskader til legevakten eller akuttmottaket på St. Olavs Hospital. Hodeskader kan gi nedsatt funksjon og plager senere i livet, men risikoen for slike senvirkninger er vanskelig å forutse. Stadig mer avansert MR-teknologi gjør det mulig å undersøke hvor skaden…Les mer

Stort steg i behandling av hoftebrudd

Ortogeriatri. Foto: Jørn Fremstad / St. Olavs Hospital

Hvert år behandles 9000 hoftebruddspasienter i Norge, og flesteparten av dem er eldre. Hoftebruddet har ofte alvorlige konsekvenser for deres helse og funksjon. En ny studie har funnet at ved å behandle hoftebruddspasienter ved geriatrisk avdeling i stedet for ved ortopedisk avdeling, kommer de seg mye raskere etter skaden. Et…Les mer

Raskere og riktigere diagnose med lommeultralyd

Lommeultralyd (Vscan) i bruk. Foto Geir Mogen NTNU.

Blogger: Ole Christian Mjølstad          Alt blir mindre og mindre, men er det like bra? Ultralyd og ekkokardiografi har vært viktige verktøy i vår kliniske hverdag i flere tiår. Det har i all hovedsak vært utført av høyt spesialisert personell ved hjelp av høyt spesialiserte ultralydmaskiner. I løpet…Les mer

Fra blogg til A-magasinet

IMG_0907[1]

Blogger: Ivar Skjåk Nordrum I april i fjor blogget Joachim Frost på #NTNUmedicine om «Har obduksjon gått av moten?». Joachim er PhD-student og lege i spesialistutdanning (LIS-lege). Bakgrunnen var en studie vi hadde publisert i et internasjonalt tidsskrift. Frilansjournalist Per Magnus Riseng leste bloggen. Han lurte på hvorfor obduksjon hadde gått…Les mer

Kunnskapshimmelen – når sekundene teller

Stillbilde fra Kunnskapshimmelen

Det er avgjørelsene som teller. Sekundene teller bare om du kan bruke dem. Kunnskap teller mer enn tid. Kunnskap avgjør om vi er på vei mot en god eller dårlig løsning. Ved NTNU, St.Olavs og SINTEF er det et tett og fruktbart samarbeid mellom ulike yrkesgrupper og på tvers av…Les mer

Har obduksjonen gått av moten?

Joachim-Frost

Gjesteblogger: Stipendiat Joachim Frost       Over hele verden obduseres det mindre og mindre. Spesielt sykehusobduksjonene, obduksjoner bestilt av sykehusavdelingene for å få svar på hva pasienten døde av, er blitt sjeldnere og sjeldnere over de siste tiårene. Er dette fordi medisinen er blitt bedre og mer teknologisk avansert?…Les mer

Gjør håndholdt ultralyd mer tilgjengelig

Lommeultralyd (Vscan) i bruk. Foto Geir Mogen NTNU.

Håndholdt ultralyd skal gjøres enda mer tilgjengelig for fastleger og bruk innen akuttmedisin gjennom videre forskning og utvikling av teknologiske løsninger, sier Ultralydgruppa ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB), NTNU. Den største barrieren for mer utstrakt bruk av ultralyd innen prehospital akuttmedisin og primærhelsetjenesten er mangel på kompetanse hos…Les mer