Category Archives: Luftveier

Mange kvinner med KOLS får inkontinens

Blogger: Karen Marie Thomas,  spesialfysioterapeut ved lungeavdelingen, St. Olavs hospital

Karen Marie Thomas

Det er omtrent 300.000 personer med KOLS i Norge i dag, og Helse- og Omsorgsdepartementet kaller KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) for en folkesykdom. Kronisk hoste er et vanlig symptom, som igjen kan gi inkontinens. Enkelte studier viser at så mange som halvparten av kvinner med KOLS kan ha problemer med urinlekkasje. Tradisjonelt sett har det vært lite fokus på denne kombinasjon av symptomer og lite forskning som har undersøkt hva er den mest effektive behandlingen for denne målgruppen.

På bakgrunn av dette har fysioterapiavdelingen ved Sykehuset Østfold og St. Olavs Hospital i Trondheim igangsatt et forskningsprosjekt. Studiets hovedmål er å undersøke effekten av ulike behandlingsformer for kvinner med KOLS og inkontinens. Continue reading

Leave a Comment

Filed under Forskning, Luftveier, NTNUmedicine

Nyoppdaget virus gir luftveisinfeksjoner hos barn

Blogger: Andreas Christensen, Universitetslektor 1 ved Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommerAC2

Et nyoppdaget virus har vist seg å være årsaken til luftveisinfeksjoner hos mange barn, og en ny tilnærming kan også vise seg å være nyttig ved diagnostisering av andre virus.
Continue reading

Leave a Comment

Filed under Barn og unge, Forskning, Luftveier

Miljø – er det noe farleg det? Om årsakene til allergi.

Martinus_Løvik_web2Blogger: Martinus Løvik
Professor emeritus, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, NTNU

 

 

Miljøet får ofte skulda for at vi blir allergiske, utan at noen ennå har kunne peike på sikre årsaker. I god medisinsk forbodstradisjon har derfor mange prøvd å unngå allergi ved å ‘passe seg for alt’. Forskninga dei siste åra har snudd opp ned på dette – nå meiner mange at det beste ein kan gjere for å sleppe å bli allergisk er å leve i eit så variert og mangfaldig miljø som råd. Vi skal ikkje lenger passe oss for pollen og dyr og mat, men ha kontakt med mest mogleg av alt dette – ‘mangfald’ i miljøet er nå det sunnaste.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Betennelse og immunsystemet, Forskning, Luftveier, Medfødte tilstander, Meninger, NTNUmedicine

Et nytt stoff som dreper tuberkulosebakterien har en overraskende virkningsmekanisme

Blogger: Marte Singsås DragsetMarte Singsås Dragset
Forsker ved Senter for Molekylær Inflammasjonsforskning (CEMIR)

Den 24. mars markerte vi verdens tuberkulosedag. Her i Norge har de fleste hørt om tuberkulose gjennom media, skolen og vaksineprogrammer. Noen har foreldre, besteforeldre eller oldeforeldre som fikk denne smittsomme sykdommen.

Når vi skriver verdens tuberkulosedag i 2015 er tilfellene av tuberkulose i Norge heldigvis relativt få (350–400 rapporterte tilfeller i året). Vi kan behandle med antibiotika, og de fleste tilfellene i Norge er faktisk inaktiv, latent tuberkulose som ikke er smittsom.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Betennelse og immunsystemet, Forskning, Luftveier, NTNUmedicine

Ny studie blant HUNT deltakere med nedsatt lungefunksjon

Snart vil 4000 tidligere deltakere i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) få et nytt spørreskjema i postkassen. Det gjelder personer som har oppgitt at de har kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) eller som hadde målinger av lungefunksjon som kunne tyde på kols da de var med i HUNT3 (2006-2008).

Spirometritest i HUNT3

Måling av lungefunksjon

Astma og kols er lungesykdommer hvor trange luftrør gjør det vanskeligere å få tømt lungene for luft. Ved astma kan størrelsen på luftrørene økes spontant eller med medisiner, og de fleste pasientene trenger ikke ha symptomer i det hele tatt om de får/tar medisiner. Ved kols er forandringene i luftrørene mer permanente pga. skader etter betennelser. Den viktigste årsak til slike skader i Norge er røyking, men for noen kan det også skyldes at de har vært utsatt for passiv røyking eller støv og gasser. Medisiner eller annen behandling kan derfor ikke normalisere lungefunksjonen ved kols slik det er mulig ved astma. Den viktigste behandling ved kols er røykeslutt; klarer man dette stopper man det økte tapet i lungefunksjon som man har sammenlignet med de som ikke røyker. Pasienter med kols har også bra effekt på plager og funksjonsnivå av medisiner, men fysisk trening er også svært viktig.

Lungeprosjektet i HUNT har bidratt til mye forskning på kols og astma basert på HUNT2 og HUNT3. For at lungeforskere bedre skal kunne finne hvilke forhold som har gunstig og uheldig innvirkning av sykdomsutvikling, er det viktig å få informasjon om livssituasjon for den enkelte pasient nå, mange år etter deltagelse i HUNT. Kols er en sykdom som rammer mange med ulik virkning, alt fra lette begrensninger i aktivitet til betydelige pusteplager der man nesten ikke klarer forflytte seg i det hele tatt. Blant de som har lite symptomer er det nok mange som ikke helt tenker at de har særlig plager av kols; man kan tro at begrenset utholdenhet skyldes aldring.  Samtidig reduserer mange på kravene for fysisk aktivitet ved for eksempel å ta heis i stedet for å gå trapper.  Mange mennesker har redusert livskvalitet pga. kols og dette forsterkes ofte av at de også har andre kroniske sykdommer. Videre kunnskap er nødvendig for å kunne bedre de tilbud som gis.

Mange mennesker har redusert livskvalitet pga. kols og dette forsterkes ofte av at de også har andre kroniske sykdommer. Videre kunnskap er nødvendig for å kunne bedre de tilbud som gis. Continue reading

Leave a Comment

Filed under Forskning, Luftveier, NTNUmedicine

Spør en forsker: kan lungebetennelse hos spedbarn gi ettervirkninger?

Spørsmål

Leger studerer røntgenbilde. Foto: Geir Mogen/NTNU

Det er forsket mye på seinvirkningen av lungebetennelse hos spedbarn. Illustrasjonsfoto: Geir Mogen.

Jeg er født på 1960-tallet, og da jeg var 1 mnd gammel fikk jeg dobbeltsidig lungebetennelse. Jeg var ikke på sykehus, og såvidt jeg vet var lege innom hjemme, men ingen medisiner ble gitt. Jeg vet ikke hva som evt. kunne vært tilgjengelig på den tiden. På meg virker det som det var enten å dø, eller ha flaks og overleve. Jeg har få minner fra barndommen, men har slitt med ulike psykiske og fysiske plager (som jeg kan huske) fra 13-årsalderen. Nå venter jeg på prøvesvar med mistanke om MS.

Kan noe av mine plager skyldes lungebetennelsen? Jeg leste på en amerikansk nettside at infeksjoner kan forhindre nok oksygenopptak i blodet og på den måten forårsake hjerneskade i ulike grader. Stemmer dette? Finnes det noe forskning på spedbarns-lungebetennelse og eventuelle ettervirkninger?

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Betennelse og immunsystemet, Forskning, Infeksjoner, Luftveier

Fredagsforelesning om Inflammasjon: Alle sykdommers mor

Hvert år dør nesten 14 millioner mennesker av infeksjonssykdommer. Den største andelen skyldes luftveisinfeksjoner. Dette er rammen for fredagsforelesningen 16. mai som holdes av Terje Espevik ved Senter for Molekylær Inflammasjonsforskning (CEMIR). Bibliotek for medisin og helse anbefaler hver uke et utvalg bøker som er aktuelle for temaet til fredagsforelesninga. Se program for alle fredagsforelesningene her.

 

Diagnostic Imaging of Infections and Inflammatory Diseases: A Multidisciplinary ApproachDiagnostic Imaging of Infections and Inflammatory Diseases: A Multidisciplinary Approach/ Alberto Signore, Ana María Quintero (ed.)
The book presents the state-or-the-art in the diagnostic uses of radiologic imaging and nuclear medicine in the diagnosis and management of infectious and inflammatory diseases. Compiling wide-ranging topics, including inflammatory bowel diseases, orthopaedic infections, tuberculosis, HIV, vascular prosthesis infection, FUO, endocarditis, rheumatoid arthritis, and neurological infections, each chapter concludes with a carefully developed algorithmic flowchart for the management of patients with inflammation and infection.

Inflammatory Response in Cardiovascular SurgeryInflammatory Response in Cardiovascular Surgery / edited by Edmo Atique Gabriel, Sthefano Atique Gabriel
Inflammatory Response in Cardiovascular Surgery includes the most recent and exciting topics regarding the relationship between inflammation and cardiovascular surgery. It provides comprehensive instruction to assist understanding of the inflammatory mechanisms involved and clarifies the basic immunologic and physiologic concepts.

 

Gene Therapy for Autoimmune and Inflammatory DiseasesGene Therapy for Autoimmune and Inflammatory Diseases / edited by Yuti Chernajovsky, Paul D. Robbins
This book addresses the latest advances in viral and non-viral vectors, novel targets and methods for the treatment of autoimmune and inflammatory disease with a main focus in pre-clinical testing with up to date clinical trials.

 

Human airway inflammation : sampling techniques and analytical protocols / edited by Duncan F. Rogers and Louise E. DonnellyHuman airway inflammation : sampling techniques and analytical protocols / edited by Duncan F. Rogers and Louise E. Donnelly
This book offers a wide range of readily reproducible methods for sampling, isolating, and culturing all of the major inflammatory cells involved in the pathophysiology of asthma and COPD. The collection of techniques detailed here involve biopsy and sampling of airway liquids such as sputum and exhaled gases such as nitric oxide.

 

Leave a Comment

Filed under Betennelse og immunsystemet, Forskning, Infeksjoner, Luftveier

Fredagsforelesning 23. mars: Pasienter med akutt forverring av alvorlig kols: er sykehus venn eller fiende?

  • 2012oversiktsbildefotoHelsebyggkroppetForedragsholder: Anne Hildur Henriksen
  • Tid: Fredag klokken 08.00-08.30.
  • Sted: Kunnskapssenteret på Øya, KA12 i første etasje.

Fredagsforelesningen har lang tradisjon ved St. Olavs Hospital. Nytt fra 2014 er at forelesningene arrangeres i enda tettere samarbeid med Det medisinske fakultet, NTNU.

Hit kommer høyt kompetente fagpersoner fra ulike miljø for å forelese om ulike tema.  Møtet er åpent for alle.

Programmet legger vekt på hva forskning og fagutvikling kan bety for bedre pasientbehandling.

Leave a Comment

by | mars 19, 2014 · 08:57

Fredagsforelesning om kols

På Bibliotek for medisin og helse lager vi hver uke en liten utstilling med bøker som er aktuelle for fredagsforelesninga. Bøkene er selvfølgelig til utlån. Se program for fredagsforelesningene her.

Denne uka er navnet på fredagsforelesninga «Pasienter med akutt forverring av alvorlig kols; er sykehuset venn eller fiende?», vi har valgt ut disse bøkene.

 

KOL : sygdom, behandling og organisationKOL : sygdom, behandling og organisation / Lill Moll (red) et. al. 2011

Redaktørene er tre profilerte personer i dansk helsevesen og i kols-omsorgen: en allmennlege, en lungelege og en ledende sykepleier. Kapitlet Å leve med kols gir en god presentasjon av den onde sirkelen mellom åndenød, immobilitet og depresjon, og et eksempel på en avskrekkende kommunikasjon mellom behandlende lege og en pasient med svært alvorlig kols. Læreboken er god, og det er bare å gratulere med resultatet (Tidsskrift for Den norske legeforening).

 

Lungerehabilitering : KOLS og andre lungesykdommer Lungerehabilitering : KOLS og andre lungesykdommer / Audhild Hjalmarsen 2012

Hjalmarsens lærebok er rettet mot pasienter og helsearbeidere. Den har fire deler: lungerehabilitering, kronisk obstruktiv lungesykdom (kols), rehabilitering av pasienter med andre kroniske lungesykdommer og annen behandling ved kols. Forfatteren har hatt sparsomme ressurser i sitt rehabiliteringsarbeid, men hun får godt frem samhandlingen mellom sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut og lege. Jeg anbefaler boken til allmennleger, kommuneleger, lungespesialister og spesielt til pasienter og helsearbeidere som bare behersker norsk. Den bør få en stor leserkrets (Tidskrift for Den norske legeforening).

 

Hvordan kan sykepleiere hjelpe pasienter å mestre sterk angst, i forbindelse med en KOLS-forverring?Hvordan kan sykepleiere hjelpe pasienter å mestre sterk angst, i forbindelse med en KOLS-forverring?/Mette Nodeland 2013

Bacheloroppgaver i sykepleie. Oppgaven retter fokus på hva sykepleiere som jobber på sykehus kan gjøre for å hjelpe pasienter med KOLS-forverring, og å mestre sterk angst.

 

Kronisk obstruktiv lungesykdom og psykososiale utfordringer i hverdagen

Kronisk obstruktiv lungesykdom og psykososiale utfordringer i hverdagen / Anna Rødseth og Margrete Fagerlie 2013

Bacheloroppgave i sykepleie som belyser hvordan personer med KOLS opplever at sykdommen påvirker deres psykososiale behov i hverdagen.

 

Opp til overflaten - å lindre og forebygge dyspné hos pasienter med KOLS Opp til overflaten – å lindre og forebygge dyspné hos pasienter med KOLS / Monika Viken Erstad og Eva Karin Nygård 2013

Bachelor i sykepleie. Hvordan kan sykepleiere bidra til å lindre og forebygge dyspné hos pasienter med KOLS som er innlagt på sykehus? Hvilke metoder eksisterer for å lindre og forebygge dyspné hos pasienter med KOLS? Hvordan påvirkes de grunnleggende behov av dyspné?

Leave a Comment

Filed under Forskning, Generell helserelevans, Luftveier, NTNUmedicine

Spør en forsker: Mykoplasma vs. mykobakterier

Blogger: Trude Helen Flotrude_helen_flo_FotografGei

Spørsmål:

Hva er forskjellen mellom mykoplasma og (atypiske/mindre vanlige) mykobakterier. Ettersom jeg har forstått så er det ikke det samme?

Mycoplasma vs. mokybakterier

Svar:

Hei
Mykoplasma og mykobakterier er to ulike bakterieslekter som begge kan gi sykdom hos mennesker, for eksempel lungebetennelse, men av forskjellig alvorlighetsgrad og som krever forskjellig behandling.

Mykoplasma er en bakterieslekt som kjennetegnes ved at de ikke har cellevegg. Siden flere kjente antibiotikum virker på celleveggsyntese så vil ikke de virke mot mykoplasma.

I vinter har Mykoplasma pneumoniae vært årsaken til mange tilfeller av lungebetennelse, såkalt atypisk lungebetennelse fordi lungebetennelse oftest skyldes andre bakterier eller virus.

Mykobakterier er en annen bakterieslekt som har en veldig tykk og fettholdig cellevegg. I likhet med mykoplasma kan mykobakteriene leve inni våre celler og slik forårsake sykdom.

Den mest kjente mykobakterien som forårsaker sykdom hos mennesket er Mycobacterium tuberculosis som gir tuberkulose, en sykdom som ofte resulterer i alvorlig lungebetennelse.

Atypiske mykobakterier betegner mykobakterier som er forskjellige fra Mycobacterium tuberculosis, som er utbredt i naturen, og som kan gi sykdom i mennesker og dyr (men ikke tuberkulose). Eksempler på atypiske mykobakterier er Mycobacterium avium som stort sett bare gir sykdom hos mennesker med nedsatt immunforsvar, for eksempel HIV-pasienter som ikke får anti-retroviral medisin.

Vennlig hilsen Trude Helene Flo, forsker ved Centre of Molecular Inflammation Research (CEMIR), Institutt for kreftforskning og molekylær medisin

Denne saken har tidligere vært publisert på våre nettsider www.ntnu.no/dmf 

Leave a Comment

Filed under Betennelse og immunsystemet, Forskning, Luftveier, NTNUmedicine, Spør en forsker