Røyking dobler Bekhterevs-risiko

Vibeke Videm. Foto: Geir Mogen

Røykere har dobbel så høy risiko for å utvikle Bekhterevs sykdom, viser en ny studie basert på data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). Forskeren bak studien, Vibeke Videm, er professor og overlege ved Institutt for laboratoriemedisn, barne- og kvinnesykdommer. Hun koblet sammen data fra HUNT, blant annet selvrapporterte røykevaner, med opplysninger…Les mer

Hjerte- og karsykdom er assosiert med økt risiko for leddgikt

leddgiktinfarkt

Blogger: Vibeke Videm Dobbelt så mange av de som fikk leddgikt (revmatoid artritt) en gang mellom HUNT2 (les mer om Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag her) og HUNT3 hadde angina eller hadde hatt hjerteinfarkt eller hjerneslag før HUNT2 sammenlignet med de som ikke fikk leddgikt. Dette tror vi ikke er noen tilfeldighet. Åreforkalkning…Les mer

Fredagsforelesning om Inflammasjon: Alle sykdommers mor

Diagnostic Imaging of Infections and Inflammatory Diseases: A Multidisciplinary Approach

Hvert år dør nesten 14 millioner mennesker av infeksjonssykdommer. Den største andelen skyldes luftveisinfeksjoner. Dette er rammen for fredagsforelesningen 16. mai som holdes av Terje Espevik ved Senter for Molekylær Inflammasjonsforskning (CEMIR). Bibliotek for medisin og helse anbefaler hver uke et utvalg bøker som er aktuelle for temaet til fredagsforelesninga. Se…Les mer

24. mars er Verdens tuberkulosedag

Proportion of MDR among new TB cases

Blogger: Trude Helen Flo, nestleder CEMIR I dag er det verdens tuberkulosedag. Hvert år, 24 mars, setter vi fokus på denne sykdommen som fremdeles er et globalt helseproblem. Hvert år tar bakterien som forårsaker tuberkulose, Mycobacterium tuberculosis, livet av 1,4 millioner mennesker. Det angår oss også, vi har et globalt…Les mer

Svartedauden på Katta

Council of the rats

Gikk du glipp av Scrødingers Katt i går? Her kan du se innslaget om Svartedauden.  Professor Egil Lien som jobber på CEMIR forteller om hvordan vi kan lære av Svartedaudenbakterien, for i fremtiden å unngå nye, farlige bakterier.  Les mer

CEMIR rekrutterer flere forskere

Celleforskning. Foto: Geir Mogen

Blogger: Kari Håland          Centre of Molecular Inflammation Research (CEMIR) vokser og går inn i sitt andre år med planer om økt forskningsaktivitet og flere stillinger. CEMIR ble opprettet som en del av Forskningsrådets tredje runde med Sentre for fremragende forskning (SFFer), med oppstart 1.1.2013. Visjonen til…Les mer

Malariamedisin mot kreft – en ny mulighet

Professor Anders Sundan ved NTNU. Foto: nyebilder.no.

Gjesteblogger: Marianne Frøyland, Kreftforeningen         Kreftceller fra benmargskreft og lymfekreft slutter å vokse og dør når de gis malariamedisinen artesunat. Medisinen kan være aktuell når kreften har blitt motstandsdyktig mot annen behandling. Det finnes standardbehandlinger for alle kreftformer og mange blir friske av disse. Andre får derimot…Les mer