Category Archives: Nervesystemet og hjernen

Trening for schizofreni = økt livskvalitet

Tekst: Hanne Sterten
Kommunikasjonsrådgiver i Helse Midt-Norge

Trening bedrer livskvaliteten til pasienter med schizofreni, og kan spare samfunnet for milliardbeløp. Det mener en gruppe forskere ved St. Olavs Hospital og NTNU som jobber med en ny studie.

Illustrasjonsbilde iStock

Illustrasjonsbilde iStock

– Schizofrene har en overhyppighet av kroppslige sykdommer og har ofte 15-20 år kortere levetid enn resten av befolkningen. Dette prosjektet har vist at noe som var en utenkelig innblanding i den etablerte psykiatrien er mulig å gjennomføre. Helsevesenet kan i stor grad tilrettelegge for at mennesker med alvorlig psykisk lidelse aktivt kan forbedre sin egen helse. Dette kan bidra til å spare samfunnet for mange milliarder kroner, sier Jørn Heggelund som er forsker, idrettsfysiolog og PhD ved St. Olavs Hospital og NTNU i Trondheim.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Forskning, Nervesystemet og hjernen

MR avslører skadeomfang etter hodeskade

Hvert år kommer mer enn 1500 pasienter med mindre eller større hodeskader til legevakten eller akuttmottaket på St. Olavs Hospital. Hodeskader kan gi nedsatt funksjon og plager senere i livet, men risikoen for slike senvirkninger er vanskelig å forutse. Stadig mer avansert MR-teknologi gjør det mulig å undersøke hvor skaden er lokalisert, hvor mye av hjernevevet som er skadet, og hvordan hodeskader kan føre til senere plager.

Professor Anne Vik leder TBI-gruppen som forsker på MR-teknologi og hjerneskade. Foto: Geir Mogen / NTNU

Professor Anne Vik leder TBI-gruppen som forsker på MR-teknologi og hjerneskade. Foto: Geir Mogen / NTNU

Traumatic Brain Injury Group (TBI-gruppen) ved Institutt for nevromedisin, NTNU, forsker på hvordan leger kan bruke MR-bilder fra hodeskadepasienter for å lettere vurdere hvordan pasientene bør følges opp på lang sikt.

– Røntgenundersøkelsen CT, som tar tverrsnittbilder av hjernen, er den vanligste metoden for å undersøke hjernen umiddelbart etter skaden, men MR gir spesielt gode bilder av hjernen og kan vise oss hvordan hjernen reagerer på en skade over tid, sier Anne Vik.  Hun er professor ved Institutt for nevromedisin ved NTNU og overlege i nevrokirurgi ved St. Olavs Hospital, og leder TBI-gruppen sammen med Asta Håberg, professor i nevrovitenskap.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Forskning, Nervesystemet og hjernen, NTNUmedicine, Skader og ulykker

Vis frem hjerneforskningen!

Lars Jacob StovnerLars Jacob Stovner
Instituttleder ved Institutt for nevromedisin, NTNU

 

 

At hjerneforskning er viktig og nyttig er det mange argumenter for. Prosjektet The Global Burden of Disease 2010  har vist at minst 10 prosent av all sykdomsbyrde, det vil si dødelighet og sykelighet, i Norge kan tilskrives nevrologiske sykdommer. Det inkluderer  hjerneslag, epilepsi, multippel sklerose, migrene, Parkinsons sykdom og demens.

Hvis man også tar  med de store psykiatriske sykdommene og rusavhengighet har forskning på europeisk nivå vist at en tredjedel av all sykdomsbyrde og opp mot halvparten av all invaliditet kan tilskrives hjernens sykdommer.

Transkraniell magnetstimulering

Stimulering av hjernebarken med magnet kan gi informasjon om hjernens funksjon. Bildet viser transkraniell magnetstimulering ved klinisk nevrofysiologisk forskningslaboratorium ved NTNU. Transkraniell magnetstimulering har også blitt tatt i bruk ved blant annet behandling av depresjon. Foto: Geir Mogen / NTNU

De totale samfunnsmessige kostnadene  av disse sykdommene utgjør sannsynligvis  en tredjedel av alle utgifter forbundet med sykdom. Disse kostnadene blir ikke mindre ettersom befolkningen eldes.

2015 er det europeiske hjerneåret, der formålet er  å inspirere til aktivitet for å ta bedre vare på hjernen, og ikke minst styrke forskningsinnsatsen rettet mot forståelse av hjernen og dens sykdommer. I Norge drives dette arbeidet av Hjernerådet, Nansen Neuroscience Network og Norsk nevrologisk forening i fellesskap. Målet er å spre kunnskap om menneskehetens viktigste ressurs, – den menneskelige hjerne, gjennom ulike aktiviteter rundt i landet.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Forskning, Nervesystemet og hjernen, NTNUmedicine

Friskere av elektrosjokk enn medisin

Arne Vaaler

Overlege og professor Arne Vaaler er vitenskapelig ansvarlig for studien. Foto: Frode Nikolaisen / St. Olavs Hospital

Når terapi ikke fungerer har behandling med elektrosjokk (ECT) mer effekt enn behandling med medisiner for dypt deprimerte bipolare personer. Det viser en ny studie som sammenligner de to behandlingsmåtene. 

Arne Vaaler, overlege ved St. Olavs Hospital og professor II ved NTNU er vitenskapelig ansvarlig for studien, som New England Journal of Medicine har kåret til en av de ti viktigste forskningsartiklene innen psykiatri i 2014.

– Elektrosjokk er en kontroversiell behandling, og derfor er det ekstra viktig at eventuelle negative og positive effekter blir evaluert gjennom gode studier. Vi har ikke tilfredsstillende behandlingstilbud for de pasientene som er mest påvirket av bipolar depresjon. Det gjør denne studien så betydningsfull, sier Vaaler i et intervju på nettsidene til St. Olavs Hospital.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Forskning, Nervesystemet og hjernen, NTNUmedicine

Gjenopplev Nobeløyeblikkene

Celebrating excellence på Dokkhuset i Trondheim. Foto: Per Henning / NTNU

Celebrating excellence på Dokkhuset i Trondheim. Foto: Per Henning / NTNU

I går fikk May-Britt og Edvard Moser, og John O’Keefe Nobelprisen i medisin i Stockholm. Rundt 400 personer fra NTNU og Kavliinstituttet var samlet i Dokkhuset i Trondheim går for å se prisutdelingen på storskjerm.

Vi har samlet noen medieoppslag og bilder fra utdelingen i Stockholm og NTNU sin feiring i Dokkhuset for deg som ønsker å gjenoppleve øyeblikkene.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Forskning, Nervesystemet og hjernen, NTNUmedicine

Mye vil ha mer, men har vi godt av det?

Ole Solheim, overlege ved St. Olavs Hospital og professor ved NTNU, er kritisk til overdreven bruk av MR. Ikke alle funn av eksempelvis godartede svulster skal eller bør gjøres noe med, men hva betyr det for pasienten å fortsette å leve et vanlig liv med vissheten om at det er «noe» der?

fredagsforelesningen 5. desember snakket han om bruk og overdreven bruk av MR som diagnostisk verktøy.

Det har vært en rivende utvikling i bildekvalitet og en enorm økning av MR-bruk de siste 25 år. Norge er nå på europatoppen når det gjelder antall MR-maskiner per innbygger, men bildediagnostikk regnes fremdeles som en flaskehals for helsekøene.

MR av hjernen (MR caput) er hyppigste MR-undersøkelse i Norge og det tas nå årlig omkring 70 000 cerebrale MR-undersøkelser av ikke-inneliggende pasienter. Hva slags betydning har dette hatt for epidemiologi og behandling av svulster i sentralnervesystemet?

Forelesningen ble filmet og du kan se den i sin helhet her.

Leave a Comment

Filed under Forskning, Nervesystemet og hjernen

Laget lyden av rett og galt

Da May-Britt Moser holdt sitt nobelforedrag i går, fikk hun god hjelp fra salen. På hennes signal reiste kollegene i Moser-gruppen seg og laget poppelyder. Slike lyder lager nemlig en rottes hjerneceller når de kommuniserer med hverandre.

Les mer. Laget lyden av rett og galt.

Scientists and technical staff from the Kavli Institute of Systems Neuroscience and the Centre for Neural Computation practice for a most unusual performance: to make popping noises during May-Britt Moser's Nobel lecture. Photo: Liv Ragnhild Sjursen

Ansatte ved Kavliinstituttet/Senter for nevrale nettverk øvde på poppelyden i forkant av nobelforedraget. (foto: Liv Ragnhild Sjursen)

 

Leave a Comment

Filed under Forskning, Nervesystemet og hjernen, NTNUmedicine

Nye biter i puslespillet om stedsansen

hjernecelle

Jakten på nye biter i puslespillet om stedsansen fortsetter. Flere nyheter fra Moser-labens forskning, ble sluppet. Illustrasjonsfoto: Geir Mogen/NTNU

May-Britt og Edvard Moser kunne presentere nye biter i puslespillet om stedsansen i sine nobelforedrag søndag. Blant dem er egne ”fartsceller” som kan tyde på et innebygd speedometer i hjernen.

Sammen med den tredje nobelprisvinneren i medisin, deres mentor John O’Keefe fra University College London, ble de motatt med stående applaus fra en fullsatt Aula Medica ved Karolinska Institutet, der de holdt sine nobelforedrag – krydret med humor, videoer og musikk.

Les mer om innholdet i nobelforedragene: Nye biter i puslespillet om stedsansen

Leave a Comment

Filed under Forskning, Nervesystemet og hjernen

– Forelesningen er en av mitt livs opplevelser

Edvard Moser holder nobelforedraget sittDet sier Edvard Moser. For May-Britt og Edvard er nobelprisen ingen endestasjon. Under nobelforelesningen fikk de publikum til å både le og synge, og fortalte om nye forskningsfunn som ennå ikke er publisert. Det ene er at rotter kan lagre hukommelse for elleve rom.

Les mer om Edvar og May-Britts opplevelser fra forelesningen: – Forelesningen er en av mitt livs opplevelser

Leave a Comment

Filed under Forskning, Nervesystemet og hjernen, NTNUmedicine

Avsluttet nobelforelesningen med tåke og tuba

Skjermbilde-2014-12-06-kl.-Edvard og May-Britt Moser avsluttet nobelforelesningen med en musikkvideo hvor professorer fra NTNU improviserer over en norsk folketone. Filmet i tett tåke vises blant annet en bjeffende Henning Sommerro.

– Når jeg har holdt forelesninger for et stort publikum tidligere, har jeg lett etter en avslutning som gir en wow-følelse. Nå håper jeg at vi har klart å skape en slik avslutning, sier professor og nobelprisvinner May-Britt Moser ved NTNU til Gemini.no for noen dager siden.

I dag søndag har hun, Edvard Moser og John O` Keefe holdt hver sin nobelforelesning på 45 minutter. Den ble avsluttet med en video hvor flere professorer fra Institutt for musikk ved NTNU improviserer over en norsk folketone.

Se Nobel Jazz Poetry her.

Les mer  om filmen: Avsluttet nobelforelesningen med tåke og tuba – i Gemini.

 

Leave a Comment

Filed under Forskning, Nervesystemet og hjernen, NTNUmedicine