Trening for schizofreni = økt livskvalitet

Løpebånd, istockphoto.com

Tekst: Hanne Sterten Kommunikasjonsrådgiver i Helse Midt-Norge Trening bedrer livskvaliteten til pasienter med schizofreni, og kan spare samfunnet for milliardbeløp. Det mener en gruppe forskere ved St. Olavs Hospital og NTNU som jobber med en ny studie. – Schizofrene har en overhyppighet av kroppslige sykdommer og har ofte 15-20 år…Les mer

MR avslører skadeomfang etter hodeskade

Både alvorlige og moderate hodeskader kan føre til senplager som tretthet og konsentrasjonsproblemer. MR-teknologi hjelper forskerne med å forstå mer av hva som skjer etter hodeskader. Foto: Geir Mogen / NTNU

Hvert år kommer mer enn 1500 pasienter med mindre eller større hodeskader til legevakten eller akuttmottaket på St. Olavs Hospital. Hodeskader kan gi nedsatt funksjon og plager senere i livet, men risikoen for slike senvirkninger er vanskelig å forutse. Stadig mer avansert MR-teknologi gjør det mulig å undersøke hvor skaden…Les mer

Vis frem hjerneforskningen!

Transkraniell magnetstimulering

Lars Jacob Stovner Instituttleder ved Institutt for nevromedisin, NTNU     At hjerneforskning er viktig og nyttig er det mange argumenter for. Prosjektet The Global Burden of Disease 2010  har vist at minst 10 prosent av all sykdomsbyrde, det vil si dødelighet og sykelighet, i Norge kan tilskrives nevrologiske sykdommer.…Les mer

Friskere av elektrosjokk enn medisin

Arne Vaaler

Når terapi ikke fungerer har behandling med elektrosjokk (ECT) mer effekt enn behandling med medisiner for dypt deprimerte bipolare personer. Det viser en ny studie som sammenligner de to behandlingsmåtene.  Arne Vaaler, overlege ved St. Olavs Hospital og professor II ved NTNU er vitenskapelig ansvarlig for studien, som New England…Les mer

Gjenopplev Nobeløyeblikkene

Celebrating excellence på Dokkhuset i Trondheim. Foto: Per Henning / NTNU

I går fikk May-Britt og Edvard Moser, og John O’Keefe Nobelprisen i medisin i Stockholm. Rundt 400 personer fra NTNU og Kavliinstituttet var samlet i Dokkhuset i Trondheim går for å se prisutdelingen på storskjerm. Vi har samlet noen medieoppslag og bilder fra utdelingen i Stockholm og NTNU sin feiring…Les mer

Mye vil ha mer, men har vi godt av det?

Ole-Solheim

Ole Solheim, overlege ved St. Olavs Hospital og professor ved NTNU, er kritisk til overdreven bruk av MR. Ikke alle funn av eksempelvis godartede svulster skal eller bør gjøres noe med, men hva betyr det for pasienten å fortsette å leve et vanlig liv med vissheten om at det er…Les mer

Laget lyden av rett og galt

Scientists and technical staff from the Kavli Institute of Systems Neuroscience and the Centre for Neural Computation practice for a most unusual performance: to make popping noises during May-Britt Moser's Nobel lecture. Photo: Liv Ragnhild Sjursen

Da May-Britt Moser holdt sitt nobelforedrag i går, fikk hun god hjelp fra salen. På hennes signal reiste kollegene i Moser-gruppen seg og laget poppelyder. Slike lyder lager nemlig en rottes hjerneceller når de kommuniserer med hverandre. Les mer. Laget lyden av rett og galt.  Les mer

Nye biter i puslespillet om stedsansen

hjernecelle

May-Britt og Edvard Moser kunne presentere nye biter i puslespillet om stedsansen i sine nobelforedrag søndag. Blant dem er egne ”fartsceller” som kan tyde på et innebygd speedometer i hjernen. Sammen med den tredje nobelprisvinneren i medisin, deres mentor John O’Keefe fra University College London, ble de motatt med stående…Les mer

– Forelesningen er en av mitt livs opplevelser

Edvard Moser holder nobelforedraget sitt

Det sier Edvard Moser. For May-Britt og Edvard er nobelprisen ingen endestasjon. Under nobelforelesningen fikk de publikum til å både le og synge, og fortalte om nye forskningsfunn som ennå ikke er publisert. Det ene er at rotter kan lagre hukommelse for elleve rom. John O’Keefes nobelforedrag Edvard Mosers nobelforedrag…Les mer