Hvorfor følges ikke retningslinjer i allmennpraksis?

Drukner allmennlegene i retningslinjer? (illustrasjonsfoto: Bjarne Austad).

Blogger: Bjarne Austad, stipendiat ved Insitutt for samfunnsmedisin og allmennlege   En norsk studie jeg og kollegaer ved NTNU nylig har publisert gir økt forståelse av hvorfor de etablerte kliniske retningslinjene ikke alltid følges i allmennpraksis. Fastlegene vi intervjuet sa at de ønsket å ha retningslinjer, men ga likevel tungtveiende…Les mer

Foreldres innrømmelse av skyld frigjør

bekymret kvinne

John-Tore Eid rådgiver, stipendiat ved Institutt for Samfunnsmedisin, NTNU Skyld og skam blir gjerne sett på som en konsekvens av et liv som rusmisbruker. Først når vi knytter disse følelsene til menneskets viktigste relasjoner ifra starten på livet, åpner det seg uante muligheter for helning. «Veldig ofte blir man liggende…Les mer

Spør en forsker: Har jeg for høy hvilepuls?

kvinne løper med maske på tredemølle

Spørsmål: I forbindelse med forbedring av arbeidsmiljø på jobben fikk vi i vinter et tilbud om å finne ut hva som fikk oss til å stresse på jobben og i hverdagen. Jobben engasjerte en ekstern bedrift i å måle hva vår hvilepuls, arbeidspuls og treningspuls var. Testen var frivilling og…Les mer

Helse, velferd og teknologi

robot.

Blogger: Magnus Steigedal, forsker og leder for HEVET   NTNU har i løpet av høsten fått 4 nye tematiske satsingsområder.  Helse, velferd og teknologi er en av disse. Det trengs. I dag har mer enn 200 000 nordmenn lungesykdommen KOLS, og enda flere har diabetes. Rusproblemer og psykiske lidelser øker…Les mer

Hvorfor gir noen E. coli-bakterier mer alvorlig sykdom enn andre bakterier?

Kjerstiførdisputas_web

Blogger: Kjersti Haugum, ph.d, spesialbioingeniør ved St. Olavs Hospital E. coli tilhører normal tarmflora hos mennesker og mange dyrearter. Likevel er det velkjent at enkelte varianter av bakterien kan gi sykdom hos mennesker. En slik variant av E. coli-bakterier inneholder giftstoffet shigatoksin og kalles på fagspråket Shigatoksinproduserende Escherichia coli (STEC).…Les mer

Hverdagsrehabilitering for sikre en god og aktiv alderdom

Eldre par på tur

Blogger: Kristin Taraldsen  Fysioterapeut og postdoktor, Forskningsgruppe for Geriatri, Bevegelse og Slag (GeMS) ved Institutt for nevromedisin   Framtidas utfordring med flere eldre i befolkningen gjør at vi må tenke nytt for å sikre at flere eldre holder seg friske og aktive. Hverdagsrehabilitering er en arbeidsmodell med fokus på tidlig innsats…Les mer

Faglig løft for smerte og palliasjon

Petter_KariHanne_AnneKari_web

Økt kompetanse innen smerte og palliasjon er svært etterspurt både av helsepolitikere, ledere i ulike deler av helsevesenet og av helseprofesjonene. I vårsemesteret 2015 arrangerer NTNU i samarbeid med St. Olavs Hospital fem ulike kurs på masternivå innen dette fagfeltet. Nasjonale retningslinjer og stortingsmeldinger fremhever kompetanse som en nøkkel til…Les mer

Ebola-møte i Levanger

ebola. Foto: iStock

Det har vært stor mediaoppmerksomhet rundt ebola og  mulige konsekvenser for helsa i verden og i Norge. Dette ønsker HUNT forskningssenter å sette søkelys på og vi inviterer til et åpent møte i serien Aktuell samfunnsmedisin med følgende foredragsholdere: Arne Mehl, smittevernlege: Hva er ebola? Smitteveier, sykdomsforløp og mulig behandling.…Les mer

NTNU får nasjonalt senter for toppidrettsforskning

Toppidrettssenteret i Granåsen

Bloggere: Øyvind Sandbakk og Jorunn L. Helbostad Sandbakk er postdoktor og forskningskoordinator ved Senter for toppidrettsforsking, Institutt for nevromedisin. Helbostad er professor i bevegelsesvitenskap og nestleder ved Institutt for nevromedisin. På idrettens hederskveld 18. oktober annonserte kulturminister Thorhild Widvey at det fjerde nasjonale forskningssenter for idrett legges til Senter for…Les mer