Hva er galt med Norge?

Dagens Næringsliv har i sommer spurt direktører, politikere og finansfolk om hva som er galt med norsk skole. Jeg har ikke fulgt med på hva som ble svart, men jeg er sikker på at alle hadde en mening. Jeg tviler på at så mange svarte at norsk skole er bra nok, men hvorfor skal vi satse mer på skolen? Ønsker vi å satse på høyere utdanning og forskning fordi det er viktig for nordmenn flest? Eller er det fordi utdanning og forskning gir prestisje og posisjon i samfunnet?Les mer