Category Archives: Dekanus

Trenger samfunnet oss forskere?

Bloggere: Magnus Steigedal, direktør, NTNU Helse
Björn Gustafsson, dekan, Det medisinske fakultet, NTNU Björn GustafssonMagnus Steigedal

Helseforskingen vi driver med skal komme samfunnet til nytte. Politikere som skal løse våre fremtidige utfordringer vil gjerne høre om det vi finner ut.

I dag har lederen av Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, og sentralstyret i Arbeiderpartiet besøkt NTNU og St. Olavs hospital. De har fått høre om utfordringer som kommer og noen løsninger på disse som forskning kan gi. Vi er glade for at Støre ville komme til oss. Det er ikke gitt at politikere og andre som bestemmer retningen for samfunnsutviklingen vil snakke med forskere. Continue reading

Leave a Comment

Filed under Dekanus, Forskning, Meninger, NTNUmedicine

Sammen skal vi løse framtidens helseutfordringer

Bloggere: 
Dekan Heidi Vifladt, Avd. for helse, omsorg og sykepleie NTNU Gjøvik
Dekan Elin Margrethe Aasen, Avd. for helsefag NTNU Ålesund
Dekan Solrun Valen, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, NTNU Trondheim
Dekan Björn Gustafsson, Det medisinske fakultet NTNU Trondheim
dekaner

Det nye fakultetet innenfor medisin og helsevitenskap ved NTNU gir store muligheter til å bringe fagmiljøer og studenter sammen for jobbe smartere og utvikle nye tanker og løsninger for helsetjenesten og samfunnet

Samfunnet står overfor store utfordringer på helseområdet. Flere eldre og multisyke trenger helsetjenester samtidig som antallet innbyggere i yrkesaktiv alder blir lavere. Dette stille store krav til nytenking. Ved NTNU skal vi bygge framtidens helse- og sosialutdanninger og bidra med forskning, tjeneste- og teknologiutvikling av høy kvalitet. Utviklingen skal skje innen et bredt spekter av fagområder knyttet til forebygging, diagnostikk, pleie, omsorg, rehabilitering og behandling.

Koblingen mot de andre fagområdene ved universitetet gir oss et betydelig fortrinn. NTNUs profil innen medisinsk teknologi og IKT samt nærhet til helsesektoren muliggjør en tverrfaglig tilnærming til framtidens helseutfordringer. Vi skal også samarbeide enda tettere med næringsliv, teknologimiljøer, universitetssykehuset St. Olavs Hospital, helseforetakene og kommunehelsetjenesten, både i Trondheim, Ålesund og på Gjøvik. Continue reading

Leave a Comment

Filed under Dekanus, Meninger, NTNUmedicine

Bolig- og byplanprisen til St. Olavs Hospital

Dekan Stig Slørdahl ved NTNU og administrerende direktør Nils Kvernmo ved St. Olav

Dekan Stig Slørdahl ved NTNU og administrerende direktør Nils Kvernmo ved St. Olav mottok prisen på vegne av hele landsdelen. Foto: Frode Nikolaisen / St. Olavs Hospital

Bolig- og byplanprisen deles ut av Norsk Bolig- og Byplanforeningen annethvert år, og for 2014 går denne prisen til utbyggingen av St. Olavs Hospital. Som hovedbegrunnelse for tildelingen sier juryen at «man har lykkes i å lokalisere sykehus og utdanning sentralt i byen, og at man har lykkes i å utnytte lokaliseringen på en innovativ måte».

Les mer om utdelingen av Bolig- og byplanprisen for 2014 på St. Olavs Hospitals nettsider.

Leave a Comment

Filed under Dekanus, Studieliv

Stig A. Slørdahls blogg: NOBELJUBEL!!

Stig A. Slørdahl

Stig A. Slørdahl,  dekan ved Det medisinske fakultet

For 25 år siden var jeg stipendiat ved University of California San Francisco. Den niende oktober 1989 feiret vi at universitetet hadde fått to Nobelprisvinnere, J. Michael Bishop og Harold E. Varmus. Ennå husker jeg den unisone gleden ved hele institusjonen. Vi feiret stort og var stolte for at universitetet hadde lyktes. Tenk at jeg fikk være til stede på et universitet som fikk Nobelprisen!

Ikke i mine villeste drømmer hadde jeg trodd at jeg en dag skulle få besøk på kontoret en halv time før annonseringen av Nobelprisen i medisin – bli fortalt at jeg skulle sette meg ned og så lese mailen May-Britt Moser akkurat hadde fått inn på telefonen.

Les hele innlegget på Stig A. Slørdahls blogg på Forskning.no

Leave a Comment

Filed under Dekanus, Forskning, Meninger, NTNUmedicine

Studentene tilbake på Øya!

Bloggere: June Larsen og Ida Marie Bruun JacobsenIda-Marie-Bruun-JacobsenJune-Larsen

 

På tirsdag var vi endelig i gang igjen! Nytt studieår, nye studenter og mye å se frem til. Etter felles arrangementet på Gløshaugen hadde vi vår egen immatrikulering der vi tok imot årets nye medisinstudenter, kull 14. Nytt av året er at vi også har fått et bachelorstudie ved DMF, bachelor i bevegelsesvitenskap. Dette har vi gledet oss til.

Immatrikulering-2014-montasje

I år har vi ca. 220 nye studenter, 120 medisinstudenter og 100 bevegelsesvitenskapstudenter, som vi har gleden av å ønske velkommen til studier ved DMF. Immatrikuleringen foregikk i Kunnskapssenteret hvor studentene ble tatt i mot med tale fra dekan Stig Arild Slørdal. Han la vekt på Trondheim som studentby og at dette er en historisk dag siden dette er første gang i historien DMF har et bachelorprogram.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Dekanus, NTNUmedicine, Studieliv

Helsetjeneste og utdanning med felles mål

Siden sist blogg har jeg hatt en kronikk med tittelen Helsetjeneste og utdanning med felles mål. Denne kronikken var skrevet spesielt for avisene i Møre og Romsdal (Romsdal Budstikke 9.august, Sunnmørsposten 12.august, Tidens Krav 14.august), men innholdet er aktuelt langt ut over dette fylket.

Kommentarer er skrudd av for Helsetjeneste og utdanning med felles mål

Filed under Dekanus

Helsetjeneste og utdanning med felles mål

Stig_A_S_003_bwKronikk: Dekan Stig Slørdahl

(denne kronikken har vært på trykk i Romsdals Budstikke og Sunnmørsposten)

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) står i en særstilling blant breddeuniversitetene i Norge på grunn av det nasjonale oppdraget innen teknologi. Vi rekrutterer studenter med bedre karakterer enn de andre universitetene, og i større grad fra hele landet. Det gjelder også medisinstudiet.

Utdanning av leger har lenge vært nært knyttet til universitetssykehusene. Vi trenger et sterkt integrert universitetssykehus som St. Olavs Hospital, men utviklingen med kortere liggetid, mer poliklinisk behandling, behov for mer samhandling og endret kompetanse, gjør at vi, for å gi studentene våre en best mulig utdanning, trenger å styrke læringsarenaene utenfor universitetssykehuset. Det vil også gi studentene en sterkere tilknytning til helsetjenesten i regionen.

Kunnskapssenteret, St. Olavs Hospital

Kunnskapssenteret. Foto: Helsebygg Midt-Norge

Vi har en klar intensjon om et sterkere samarbeid med Helse Møre og Romsdal og kommunehelsetjenesten i fylket. Hele Midt-Norges helsetjeneste og utdanningsinstitusjoner må samarbeide tettere for å møte befolkningens behov for en god helsetjeneste!

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Dekanus, Forskning, Generell helserelevans, Meninger, Studieliv

Sporene etter ivrige syklister

3. august 1718 fikk den svenske generalen Armfeldt ordre av kong Karl 12. om å erobre Trondheim. Armeen bestod av rundt 10 000 soldater. Dette ble starten på et tragisk felttog som tok tusenvis av liv – ikke minst ble tilbaketrekningen året etter over Tydalsfjellene en katastrofe hvor mellom 2000-3000 soldater døde av kulde, sult og sykdom.

Kommentarer er skrudd av for Sporene etter ivrige syklister

Filed under Dekanus

Faktabasert verdensbilde

I juni var jeg i København på EuroScience Open Forum 2014 (ESOF2014). ESOF kan godt beskrives som et stort forskningstorg hvor hensikten er å skape en bro mellom samfunnet og vitenskapen og øke oppmerksomheten rundt forskning og innovasjon.

Kommentarer er skrudd av for Faktabasert verdensbilde

Filed under Dekanus

Folk og røvere i …

Svindlere og juksemakere har eksistert til alle tider. Uten moralske skrupler forleder de andre til å tro på produkter, ideer eller resultater som bare er humbug.

Kommentarer er skrudd av for Folk og røvere i …

Filed under Dekanus