Nytt masteremne i rehabilitering og velferdsteknologi

Foto: NTNU

Blogger: Torunn Askim Førsteamanuensis ved Institutt for nevromedisin Det er godt kjent at antallet og andelen eldre vil øke betydelig de neste tiårene. Mange eldre vil leve lenger med god helse men mange vil også leve med kroniske lidelser. Dette innebærer en utfordring for fremtidens helsevesen. Begreper som hverdagsrehabilitering og…

Les mer

Vil du hjelpe NTNU med å løse de store samfunnsspørsmålene?

Hevet

Blogger: Bjørn Gustafsson  Både nasjonalt og globalt står vi overfor store samfunnsmessige utfordringer. Det blir stadig flere eldre med kroniske og sammensatte sykdomsbilder. Samtidig vil andelen helsearbeidere og sykehusresurser ikke kunne øke tilsvarende. Det blir derfor nødvendig å finne forebyggende tiltak som gjør at befolkningen holder seg friske og funksjonsdyktige…

Les mer

Teknologi og helse – i et globalt perspektiv

mobil_istock_liten

Blogger: Kari Håland         NTNU arrangerer i samarbeid med St.Olavs Hospital og Høyskolen i Sør-Trøndelag for fjerde gang en fagfag om global helse den 29.oktober. Ett hovedtema på årets fagdag er helseteknologi til nytte i lav- og mellominntektsland. Vi har som mål å skape et bredere engasjement både innen helsefagene…

Les mer