Tag Archives: utdanning

Eksamen for fremtidens leger

Blogger: Marie Thoresen, prosjektleder for OSKE ved Det medisinske fakultet og lungelege.Marie Thoresen

Vi har alle vært pasienter eller pårørende en eller annen gang. I en vanskelig situasjon ønsker vi å møte en lege som formidler fagkunnskap med trygghet, vennlighet og ydmykhet. Vi ønsker oss en lege som undersøker grundig og tar oss på alvor. Testingen av legestudentene under medisinstudiet bør gjenspeile dette. Continue reading

Leave a Comment

Filed under Etikk, Forskning, Meninger, NTNUmedicine, Studieliv

Helsetjeneste og utdanning med felles mål

Stig_A_S_003_bwKronikk: Dekan Stig Slørdahl

(denne kronikken har vært på trykk i Romsdals Budstikke og Sunnmørsposten)

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) står i en særstilling blant breddeuniversitetene i Norge på grunn av det nasjonale oppdraget innen teknologi. Vi rekrutterer studenter med bedre karakterer enn de andre universitetene, og i større grad fra hele landet. Det gjelder også medisinstudiet.

Utdanning av leger har lenge vært nært knyttet til universitetssykehusene. Vi trenger et sterkt integrert universitetssykehus som St. Olavs Hospital, men utviklingen med kortere liggetid, mer poliklinisk behandling, behov for mer samhandling og endret kompetanse, gjør at vi, for å gi studentene våre en best mulig utdanning, trenger å styrke læringsarenaene utenfor universitetssykehuset. Det vil også gi studentene en sterkere tilknytning til helsetjenesten i regionen.

Kunnskapssenteret, St. Olavs Hospital

Kunnskapssenteret. Foto: Helsebygg Midt-Norge

Vi har en klar intensjon om et sterkere samarbeid med Helse Møre og Romsdal og kommunehelsetjenesten i fylket. Hele Midt-Norges helsetjeneste og utdanningsinstitusjoner må samarbeide tettere for å møte befolkningens behov for en god helsetjeneste!

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Dekanus, Forskning, Generell helserelevans, Meninger, Studieliv

Mann av huse for å få med seg dekanus’ allmøte om utdanning

Utdanning og utdanningskvalitet er et av hovedsatsingsområdene for DMF i den neste fireårsperioden. Dekanus har derfor kalt inn til allmøter første uka i desember med alle som har undervisnings-, veilednings- eller studieadministrative oppgaver på fakultetet.

Meld deg på allmøte innen torsdag 28/11!

På allmøtene ønsker dekanus å sette søkelys på utdanningsvirksomheten ved DMF og å åpne for dialog om hvordan oppgavene kan løses i fremtiden.

Målet med allmøtene er å synliggjøre betydningen av utdanningsvirksomheten ved fakultetet og at den enkelte som har arbeidsoppgaver i forbindelse med undervisning og veiledning skal få en sterkere forståelse av sin egen rolle i fakultetets virksomhet.

Allmøtet er lagt på tre ulike datoer for at alle skal kunne finne et tidspunkt hvor det passer å delta:

  • Tirsdag 3. desember, kl. 16.00 – 17.30
  • Torsdag 5. desember, kl. 10.30 – 12.00
  • Fredag 6. desember, kl. 14.00 – 15.30

Allmøtene finner sted i KA12 i Kunnskapssenteret.

Det blir lett servering, så påmelding er påkrevet. Klikk på lenken til påmeldingsskjemaet her: https://ntnu.wufoo.com/forms/p1089axi1yqlsll/

Meld deg på allmøte innen torsdag 28/11!

Leave a Comment

Filed under Dekanus, NTNUmedicine, Studieliv

Spør en forsker: Hvordan utdanne seg til å forske på medisiner?

Blogger: Geir W. JacobsenGeir Jacobsen underviser på tavla, foto: Geir Mogen/NTNU

 

 

 

Spørsmål:

Jeg har veldig lyst til å bli forsker, vil forske på medisiner. Det har vært drømmen min siden jeg var liten. Jeg starter i 10.klasse nå i høst, og må velge utandingsveier og hva jeg skal velge å bli. Hvilke linjer må jeg gå på videregående og etter det? Jeg leste på nettet om å bli forsker så var det en mann som hadde skrevet at man får ikke fast jobb før man er 45 år? Er det sant ?

Svar:

Det trengs alltid mer forskning i faget medisin, blant annet på nye medisiner til å behandle syke Bilde fra lab på Det medisinske fakultet, NTNUmennesker. Det fine er at du ikke er nødt til å være lege for å være med og gjøre en innsats. Men vil du gjerne se hva forskningen din betyr for visse grupper pasienter, vil det passe fint om du har utdanning som lege også. Uansett er det viktig å vite at veien dit kan være lang og at du må ta de valgene som passer for deg, nå og etter videregående skole. Det betyr også at du må arbeide ganske hardt og i ganske mange år.

Går du inn for å velge realfag (fysikk, matematikk og kjemi) og naturfag (for eksempel biologi) er det et solid første skritt på veien. Siden må du så velge om du vil ta en 3-5-årig høgskoleutdanning eller 6-7 år på et universitet. Et viktig spørsmål da er om du helst vil arbeide med mennesker eller på et laboratorium. Mye forskning foregår også på forsøksdyr og da er det selvsagt fint om du har anlegg for dyr og kan omgås dem.

Du spør også om det er vanskelig å få fast jobb før du fyller 45 år. Ja, det kan det være hvis du bare er på utkikk etter noe helt spesielt. Men bygger du på kunnskapen som forskningen har gitt deg underveis, vil du se at det finns muligheter innen helsevesenet, ved andre laboratorier som driver medisinsk forskning, innenfor utdanning og i næringslivet. Det vil alltid være noe som passer for alle, – deg også. Lykke til med valget!

(Dette spørsmålet og svaret er tidligere publisert på Det medisinske fakultets nettsider)

4 Comments

Filed under Forskning, Spør en forsker