Tag Archives: treningsfremgang

Hvorfor blir noen sprekere enn andre av samme trening?

Anja Bye, forsker ved K.G. Jebsen - Senter for hjertetrening (CERG)Blogger: Anja Bye
Forsker ved K.G. Jebsen – Senter for hjertetrening (CERG)

Vanligvis forventer folk å oppnå omtrent det samme resultatet av lik trening. I virkeligheten responderer enkeltpersoner svært ulikt på det samme treningsprogrammet. I 1999 viste en stor studie publisert av Claude Bouchard og hans kolleger at 20 prosent av oss har liten eller ingen økning av maksimalt oksygenopptak (VO2max) med trening. Dette er et problem, siden en høy VO2max er forbundet med redusert forekomst og dødelighet av hjerte- og karsykdommer.

Å utforske fenomenet ved at noen som responderer godt og noen som responderer dårlig på trening følger det samme treningsprogram kan gi nyttig innsikt i mekanismene bak trening og hvordan man bør legge opp trening tilpasset hver enkelt. Ved å studere rotter med medfødte store forskjeller i treningsrespons, har vår forskningsgruppe, sammen med samarbeidspartnere ved Universitetet i Michigan, utforsket ulikheter i hjertets gener og celler.

Les hele innlegget på CERG-bloggen her!

Leave a Comment

Filed under Forskning, Hjerte-kar, NTNUmedicine

Spør en forsker: Hva kan gjøres for å bedre kondisen?

Bloggere: Trine Karlsen og Anja Bye, K.G. Jebsen Senter for HjertetreLøpebåndning

 

 

Spørsmål

Er 39 år. Trener regelmessig 3-4 ganger i uken, og gjort det siste 4-5 årene. 1 dag rolig langkjøring 1-4 timer,  2 dager intervall (spinning, motbakkeløp, etc.) og 1 dag styrke.

Problemet er minimal framgang når det gjelder kondis. Jeg trener med pulsklokke og vet at jeg ligger mellom 90-95% av maxpuls i intervallene. Lurer på om jeg har lite av det DNA`et som ikke øker oksygenoptaket. Hva kan gjøres/type trening kan gjøres for å bedre kondisen/oksygenoptak?

Svar

anatomi-muskleriStock

Hva kan gjøres for å bedre oksygenoptak?

En ting du kan forsøke er å gjennomføre alle økter på 95% av HRmax, og forsøke å kjøre 3-4 intervalløkter i noen uker for å se om det gir effekt. Studier viser at trente utøvere ikke forbedrer seg med 2 økter med høy intensitet i uken, men trenger minimum 3-4 og noen ganger 5 økter i uken med hard trening.

Situasjonen er litt annerledes hvis du utfører denne typen trening, og fremdeles ligger på et oksygenopptak som er ganske lavt i forhold til det som er forventet. Hvis dette er tilfelle vil jeg tro at du kan være en såkalt «Non-responder». En del store studier tyder på at rundt 1 av 10 ikke forbedrer oksygenopptaket ved kondisjonstrening.

Foreløpig vet vi ganske lite om hvilke gener som faktisk er «Responder-genene», men en forskningsgruppe i England jobber for tiden med å utarbeide en test (der du ut fra en blodprøve måler et tjuetalls gener) for å estimere hvor godt man responderer på trening i forhold til økning i oksygenopptaket.

Lykke til med treningen!

Denne stod opprinnelig på våre nettsider 21.01.2013

 

Leave a Comment

Filed under Forskning, Spør en forsker