Tag Archives: rehabilitering

Eldre og dataspill?

Bloggere: Beatrix Vereijken og Nina Skjæret Maroni  Nina-Skjæret_WEBBeatrix_WEB
Institutt for nevromedisin, NTNU

 

Spillteknologi brukes i økende grad til å stimulere til fysisk aktivitet generelt og som del av opptrening etter skader eller sykdom spesielt. Ungdom og yngre voksne kan være ivrige spillere, bare se hvor populær Pokémon GO har blitt nesten over natta. Men hvor egnet er dagens teknologi til bruk hos eldre personer? Onsdag 31. august forsvarer Nina Skjæret Maroni sin PhD avhandling om dette tema.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Forskning, NTNUmedicine

Nytt masteremne i rehabilitering og velferdsteknologi

Torunn AskimBlogger: Torunn Askim
Førsteamanuensis ved Institutt for nevromedisin

Det er godt kjent at antallet og andelen eldre vil øke betydelig de neste tiårene. Mange eldre vil leve lenger med god helse men mange vil også leve med kroniske lidelser. Dette innebærer en utfordring for fremtidens helsevesen.

Begreper som hverdagsrehabilitering og velfredsteknologi nevnes ofte som forslag til hvordan vi kan møte denne utfordringen. Continue reading

Leave a Comment

Filed under NTNUmedicine, Studieliv

Ny innsikt om behandling etter akutt slag

BentIndredavikTorunAskimBloggere: Torunn Askim og Bent Indredavik
Institutt for nevromedisin, NTNU

Det har lenge vært antatt at tidlig mobilisering ut av seng er gunstig etter akutt hjerneslag, men nylig ble det gjennomført en internasjonal studie som rokker ved denne sannheten.

Det er godt kjent at behandling i en slagenhet som kombinerer akutt medisinsk behandling og rehabilitering redder liv og bedrer funksjonsnivået og livskvalitet. I følge nasjonale og internasjonale retningslinjer anbefales det at slagenhetsbehandling skal være tverrfaglig med fokus på, tidlig mobilisering og opprettholdelse av stabilt blodtrykk, adekvat væskebalanse og normal kroppstemperatur.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Forskning, Hjerneslag, NTNUmedicine

Hverdagsrehabilitering for sikre en god og aktiv alderdom

BloggerKristin Taraldsen Kristin Taraldsen
Fysioterapeut og postdoktor,
Forskningsgruppe for Geriatri, Bevegelse og Slag (GeMS) ved Institutt for nevromedisin

 

Framtidas utfordring med flere eldre i befolkningen gjør at vi må tenke nytt for å sikre at flere eldre holder seg friske og aktive. Hverdagsrehabilitering er en arbeidsmodell med fokus på tidlig innsats for at flere eldre skal få anledning til å være selvstendige og aktive i egne liv så lenge de ønsker det.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Forskning, Generell helserelevans, NTNUmedicine

Hvordan komme tilbake til arbeidslivet etter brystkreft?

Line Merethe OldervollBlogger: Line Meretehe Oldervoll
Forsker ved Insitutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

 

Selv om man har blitt frisk av en kreftsykdom, kan man slite med seneffekter av kreftbehandlingen i lang tid etter avsluttet behandling. En vanlig seneffekt er utmattelse (fatigue), noe som for mange fører til at det er vanskelig å komme tilbake i jobb igjen.

For å hjelpe kreftpasienter å komme tilbake i jobb, tilbys ulike rehabiliteringsprogrammer gjennom ordningen «Raskere tilbake» finansiert av helseforetakene og/eller NAV. Disse omfatter en kombinasjon av fysisk trening, undervisning og samtalegrupper. Noen rehabiliteringsprogrammer innebærer at deltakerne oppholder seg på rehabiliteringssenter over en eller flere uker, mens andre programmer innebærer at deltakerne møter opp en eller flere ganger i uka mens de bor hjemme.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Forskning, Kreft, NTNUmedicine

Hvorfor faller gamle fru Johnsen, og hva kan vi gjøre med det?

Jorunn_Helbostad_bilde2013 Blogger: Professor Jorunn Helbostad

 

 

 

 

Hvis jeg spør i en forsamling om hvem som har falt i løpet av siste år, så vil storparten svare bekreftende. Jeg har også falt! Sist gang var mens jeg var på ski i påska. På YouTube finner man mengder av videoklipp beskrevet som «funny falls».

Helseøkonomi

Et fall kan koste samfunnet 1 million kroner

Fall, eller å «havne på et lavere nivå uten selv å ville det», slik det defineres i faglitteraturen, kan være morsomt å se på. Men, for de fleste eldre personer som faller er dette ramme alvor.  Fall er ofte også forbundet med skam, og eldre med falltendens er som oss andre, de forsøker å bortforklare at de har falt.

En av tre personer over 65 år, og halvparten av de over 80 år faller minst en gang hvert år.  Ti prosent av dem som faller pådrar seg en bruddskade. Skader som følge av fall er den hyppigste enkeltårsaken til at eldre personer legges inn i sykehus. Hoftebrudd er en av de alvorligste fallskadene, og rammer cirka 10 000 nordmenn hvert år, de fleste eldre kvinner.

Behandling og rehabilitering etter hoftebrudd koster mellom 300 000 og 1 millioner norske kroner. Forebygging av et hoftebrudd kan ut fra slike beregninger «betale» en stilling øremerket forebyggende arbeid i ett år.

Forskning de siste 20 årene har vist at det er mulig å forebygge fall med 15-40 prosent. Forskningen viser også at forebygging av fall gir gevinster i form av bedret funksjon i hverdagen for den eldre. Det er også dokumentert at forebygging av fall er kostnadseffektivt. Tilpasset trening som på spesielt balanse og muskelstyrke er det enkelttiltaket som har vist seg mest effektivt. Continue reading

Leave a Comment

Filed under Muskler og skjelett, Nervesystemet og hjernen, NTNUmedicine, Skader og ulykker