Eldre og dataspill?

Foto: Thor Nielsen

Bloggere: Beatrix Vereijken og Nina Skjæret Maroni  Institutt for nevromedisin, NTNU   Spillteknologi brukes i økende grad til å stimulere til fysisk aktivitet generelt og som del av opptrening etter skader eller sykdom spesielt. Ungdom og yngre voksne kan være ivrige spillere, bare se hvor populær Pokémon GO har blitt nesten…

Les mer

Nytt masteremne i rehabilitering og velferdsteknologi

Foto: NTNU

Blogger: Torunn Askim Førsteamanuensis ved Institutt for nevromedisin Det er godt kjent at antallet og andelen eldre vil øke betydelig de neste tiårene. Mange eldre vil leve lenger med god helse men mange vil også leve med kroniske lidelser. Dette innebærer en utfordring for fremtidens helsevesen. Begreper som hverdagsrehabilitering og…

Les mer

Ny innsikt om behandling etter akutt slag

Eldretrim

Bloggere: Torunn Askim og Bent Indredavik Institutt for nevromedisin, NTNU Det har lenge vært antatt at tidlig mobilisering ut av seng er gunstig etter akutt hjerneslag, men nylig ble det gjennomført en internasjonal studie som rokker ved denne sannheten. Det er godt kjent at behandling i en slagenhet som kombinerer…

Les mer

Hverdagsrehabilitering for sikre en god og aktiv alderdom

Eldre par på tur

Blogger: Kristin Taraldsen  Fysioterapeut og postdoktor, Forskningsgruppe for Geriatri, Bevegelse og Slag (GeMS) ved Institutt for nevromedisin   Framtidas utfordring med flere eldre i befolkningen gjør at vi må tenke nytt for å sikre at flere eldre holder seg friske og aktive. Hverdagsrehabilitering er en arbeidsmodell med fokus på tidlig innsats…

Les mer

Hvordan komme tilbake til arbeidslivet etter brystkreft?

TIlbake i arbeid. Foto: iStock

Blogger: Line Meretehe Oldervoll Forsker ved Insitutt for sosialt arbeid og helsevitenskap   Selv om man har blitt frisk av en kreftsykdom, kan man slite med seneffekter av kreftbehandlingen i lang tid etter avsluttet behandling. En vanlig seneffekt er utmattelse (fatigue), noe som for mange fører til at det er…

Les mer