Internasjonal forskningsdugnad for barnets beste

Bokomslag Child Well-Being

En ren sykdomsorientert tilnærming til barns ve og vel tar utgangspunkt i problemer, for så å diagnostisere og behandle. Gjennom den nye faglige tilnærmingen «Child well-being» utvikles kunnskap om hvordan positive aspekter av barns situasjon kan fremheves og styrkes, både for det enkelte barnet og i samfunnet generelt. Dette representerer…Les mer

Debutalderen for alkohol må opp

Illustrasjon: Photos.com

Blogger: Odd Sverre Westbye       Rusbruk blant ungdom er fortsatt en stor utfordring i Midt-Norge, men per i dag gjør vi ikke nok for å forebygge skadevirkningene av rus hos unge i risikosonen. Rusproblemer og psykiske problemer henger tett sammen, men de ulike hjelpetjenestene for barn og unge…Les mer

Se hverandre – gjør en forskjell

Logo for Verdensdagen for psykisk helse

  Blogger: Odd Sverre Westbye   Se hverandre – gjør en forskjell er temaet for årets markering av Verdensdagen for psykisk helse. Hvert år den 10. oktober markeres denne dagen verden over. Hvert tolvte barn og unge har en psykisk lidelse som er så alvorlig at de trenger profesjonell hjelp…Les mer

Vennlighet på forskningstorget

rkbu

Blogger: Kristina Jones God sosial støtte er viktig for den psykiske helsen både til barn og voksne. Det handler om fellesskap og omsorg, og at man føler seg sett og verdsatt. Manglende sosial støtte svekker evnen til å mestre påkjenninger og vanskelige livssituasjoner, og øker faren for psykiske lidelser. I…Les mer