Uhelbredelig kreft – hva er viktig for pasienten?

Uhelbredlig-kreft

Bloggere fra European Palliative Care Research Centre (PRC): Ragnhild Green Helgås, Kari Sand og Erik Torbjørn Løhre Det ligger i begrepets natur at uhelbredelig kreft ikke er noe man blir frisk av. Man må forholde seg til dette resten av livet – enten det er kort eller lang tid igjen. Professor Rob George,…

Les mer

Kortison demper ikke kreftsmerter

Doctor and patient

Blogger: Ørnulf Paulsen Ørnulf Paulsen er ph.d.-kandidat ved Palliative Care Research Centre ved NTNU og overlege ved Sykehuset Telemark. Legemiddelet kortison har ikke den smertelindrende effekten for kreftpasienter som behandlerne hittil har gått ut i fra. Det har vi funnet i en ny forskningsstudie som nylig er publisert i det…

Les mer

Palliasjon – mer enn pleie ved livets slutt

seksjon for lindrende behandling

Bloggere: European Palliative Care Research Centre (PRC)     Palliasjon – lindrende behandling – handler om det helsetjenestetilbudet pasienter og deres pårørende får når kreftsykdom ikke lenger kan helbredes. Ved Kreftklinikken på St. Olavs Hospital og Det medisinske fakultet ved NTNU har vi jobbet med palliasjon siden åpningen av Seksjon…

Les mer