Samtykke og involvering av deltakere i medisinsk forskning i dag

Forskningsdagene

blogger: Maria Stuifbergen, rådgiver ved HUNT forskningssenter og Institutt for samfunnsmedisin Ønsker du å vite hva forskere gjør med dine helseopplysninger og blodprøver når du deltar i medisinsk forskning eller synes du det er unødvendig? Hva er det egentlig du samtykker til når du er med i et forskningsprosjekt og…Les mer

Bedre folkehelsearbeid i kommunene og HUNTs rolle i Nord-Trøndelag.

folkemengde

Få kommuner i Norge har gode strategier for folkehelse, viser Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid som ble overlevert til Stortinget den 29. juni. Undersøkelsen konkluderte med at de fleste kommunene foreløpig ikke har etablert et systematisk folkehelsearbeid (fra rapporten): Kun 24 prosent av kommunene har utarbeidet oversikt over innbyggernes helsetilstand…Les mer

Ny studie blant HUNT deltakere med nedsatt lungefunksjon

????????????????????????????????????????

Snart vil 4000 tidligere deltakere i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) få et nytt spørreskjema i postkassen. Det gjelder personer som har oppgitt at de har kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) eller som hadde målinger av lungefunksjon som kunne tyde på kols da de var med i HUNT3 (2006-2008). Astma og kols…Les mer

HUNT – og hva så?

fra høyre med klokka: Steinar Krokstad, Erik Sund, Dina von Heimburg, Jostein Holmen

Denne teksten ble publisert som kronikk i TrønderAvisa den 14. oktober 2014 Bloggere: Steinar Krokstad(1), Erik R. Sund(1), Dina von Heimburg(2), Jostein Holmen(1) (1)HUNT forskningssenter (2)Innherred samkommune Hvorfor er ikke helsa blant nordtrønderne bedre enn ellers i landet, når vi har så gode helsedata i fylket? Dette er et godt…Les mer

HUNT formidlingssenter åpnet 1.11.2013

Ordfører Robert Svarva klipper snora (bilde:NTNU)

1.november 2013 var det duket for åpning HUNT formidlingssenter, og ordfører for Levanger Robert Svarva kunne klippe snoren i det nye auditoriet. Med støtte fra Levanger kommune , Nord-Trøndelag fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen har HUNT forskningssenter det siste året blitt utvidet med flere kontor, møtelokaler og et flott auditorium. Auditoriet, som…Les mer

Har obduksjonen gått av moten?

Joachim-Frost

Gjesteblogger: Stipendiat Joachim Frost       Over hele verden obduseres det mindre og mindre. Spesielt sykehusobduksjonene, obduksjoner bestilt av sykehusavdelingene for å få svar på hva pasienten døde av, er blitt sjeldnere og sjeldnere over de siste tiårene. Er dette fordi medisinen er blitt bedre og mer teknologisk avansert?…Les mer