Tag Archives: mykobakterier

Spør en forsker: Mykoplasma vs. mykobakterier

Blogger: Trude Helen Flotrude_helen_flo_FotografGei

Spørsmål:

Hva er forskjellen mellom mykoplasma og (atypiske/mindre vanlige) mykobakterier. Ettersom jeg har forstått så er det ikke det samme?

Mycoplasma vs. mokybakterier

Svar:

Hei
Mykoplasma og mykobakterier er to ulike bakterieslekter som begge kan gi sykdom hos mennesker, for eksempel lungebetennelse, men av forskjellig alvorlighetsgrad og som krever forskjellig behandling.

Mykoplasma er en bakterieslekt som kjennetegnes ved at de ikke har cellevegg. Siden flere kjente antibiotikum virker på celleveggsyntese så vil ikke de virke mot mykoplasma.

I vinter har Mykoplasma pneumoniae vært årsaken til mange tilfeller av lungebetennelse, såkalt atypisk lungebetennelse fordi lungebetennelse oftest skyldes andre bakterier eller virus.

Mykobakterier er en annen bakterieslekt som har en veldig tykk og fettholdig cellevegg. I likhet med mykoplasma kan mykobakteriene leve inni våre celler og slik forårsake sykdom.

Den mest kjente mykobakterien som forårsaker sykdom hos mennesket er Mycobacterium tuberculosis som gir tuberkulose, en sykdom som ofte resulterer i alvorlig lungebetennelse.

Atypiske mykobakterier betegner mykobakterier som er forskjellige fra Mycobacterium tuberculosis, som er utbredt i naturen, og som kan gi sykdom i mennesker og dyr (men ikke tuberkulose). Eksempler på atypiske mykobakterier er Mycobacterium avium som stort sett bare gir sykdom hos mennesker med nedsatt immunforsvar, for eksempel HIV-pasienter som ikke får anti-retroviral medisin.

Vennlig hilsen Trude Helene Flo, forsker ved Centre of Molecular Inflammation Research (CEMIR), Institutt for kreftforskning og molekylær medisin

Denne saken har tidligere vært publisert på våre nettsider www.ntnu.no/dmf 

Leave a Comment

Filed under Betennelse og immunsystemet, Forskning, Luftveier, NTNUmedicine, Spør en forsker

På jakt etter perfekt immunrespons


Blogger:
Trude Helen Flo, co-director CEMIRtrude_helen_flo_FotografGei

Norges forskningsråd har nylig delt ut midler til fri prosjektstøtte til medisin, helse og biologi (FRIMEDBIO). Dette er midler som det er stor konkurranse om nasjonalt, og det er derfor kun de aller beste nasjonale prosjektene som får støtte. Det medisinske fakultet, NTNU fikk støtte til hele tre unge forskertalenter, tre forskerprosjekter og to post doc stipend. Du vil få lese om alle disse prosjektene på bloggen fremover. Trude Helen Flo og hennes kolleger ved CEMIR fikk støtte til forskerprosjektet: New Principles of mycobacterial killing in host macrophages (MycoHosPath). Les mer om dette prosjektet (på engelsk). 

Leave a Comment

Filed under Betennelse og immunsystemet, Forskning, Generell helserelevans, NTNUmedicine