Barneverntjenesten må få økt kompetanse

Odd Sverre Westbye, senterleder RKBU Midt-Norge

Blogger: Odd Sverre Westbye Senterleder ved RKBU Midt-Norge Regjeringen legger nå fram en kvalitets- og strukturreform i barnevernloven. Her foreslås det at kommunene skal få et mer helhetlig ansvar for barnevernet, det skal bli slutt på barneverntjenestens alenegang og hemmelighetskremmeri, det skal bli større valgfrihet når det gjelder bruken av…Les mer

Kunnskapshimmelen – når sekundene teller

Stillbilde fra Kunnskapshimmelen

Det er avgjørelsene som teller. Sekundene teller bare om du kan bruke dem. Kunnskap teller mer enn tid. Kunnskap avgjør om vi er på vei mot en god eller dårlig løsning. Ved NTNU, St.Olavs og SINTEF er det et tett og fruktbart samarbeid mellom ulike yrkesgrupper og på tvers av…Les mer

Når kunnskap ikke kommer til nytte

vinglass

Blogger: Steinar Krokstad         I arbeidet med å forbedre helse i befolkningen er det politikerne som har de viktigste verktøyene. Ofte har vi ikke kunnskap som kan hjelpe politikerne. Men noen ganger tas det ikke beslutninger selv om vi har et godt kunnskapsgrunnlag. I verste fall tas…Les mer