Tag Archives: helsekommunikasjon

Helsekommunikasjon i en teknologisk hverdag

– Helsepersonells kommunikasjon med pasienter og med hverandre

 

Heidi GilstadEllen JaatunBloggere: Ellen Jaatun og Heidi Gilstad
Jaatun er stipendiat ved NTNU og overlege ved St. Olavs Hospital, ØNH. Gilstad er postdoc, Faggruppe for helseinformatikk ved Institutt for nevromedisin, NTNU

 

Kommunikasjon om helse er den grunnleggende aktiviteten i møtet mellom helsearbeideren og pasienten. Pasienten har et helseproblem som helsearbeideren skal bidra til å løse; pasienten skal formidle noe om sin helsetilstand som helsearbeideren skal forstå og gjøre seg nytte av. Videre skal helsearbeideren formidle noe som pasienten skal forstå og gjøre seg nytte av, slik at helsetilstanden bedres.

iPad-lege_komprimertTradisjonelt  var helsearbeider-pasientkommunikasjonen muntlig og foregikk ansikt til ansikt. I dag har teknologien fått en viktig rolle i dette møtet, enten som medium for kommunikasjonen (epost, chat, nettsider, pasientjournal) eller som diagnostisk og visuelt hjelpemiddel i kommunikasjonssituasjonen (røntgen, ultralyd, MR).

Continue reading

1 Comment

Filed under Meninger, NTNUmedicine