24. mars er Verdens tuberkulosedag

Proportion of MDR among new TB cases

Blogger: Trude Helen Flo, nestleder CEMIR I dag er det verdens tuberkulosedag. Hvert år, 24 mars, setter vi fokus på denne sykdommen som fremdeles er et globalt helseproblem. Hvert år tar bakterien som forårsaker tuberkulose, Mycobacterium tuberculosis, livet av 1,4 millioner mennesker. Det angår oss også, vi har et globalt…Les mer

Utenriksministeren på besøk

image

I dag har vi på Det medisinske fakultet hatt besøk av utenriksminister Børge Brende. Møtet ble innledet med temaet global helse og avsluttet med lab-besøk på Kavli Insituttet. Det medisinske fakultetet har en relativ ny satsing på global helse, og har nylig ansatt professor Elisabeth Darj som skal lede satsingen.…Les mer

Medisin for alle

Samir Brahmachari

– Alle mennesker har rett til helsetjenester de har råd til, sier den indiske professoren Samir Brahmachari. Denne uka holdt han foredrag i Oslo, Trondheim og Tromsø i samarbeid med Bioteknologinemnda og NTNUs satsingsområde medisinsk teknologi. Drømmen er å utrydde tuberkulose og malaria ved hjelp av nyskapende forskning. Må nye…Les mer

Teknologi og helse – i et globalt perspektiv

mobil_istock_liten

Blogger: Kari Håland         NTNU arrangerer i samarbeid med St.Olavs Hospital og Høyskolen i Sør-Trøndelag for fjerde gang en fagfag om global helse den 29.oktober. Ett hovedtema på årets fagdag er helseteknologi til nytte i lav- og mellominntektsland. Vi har som mål å skape et bredere engasjement både innen helsefagene…Les mer

Hva har betennelse med global helse å gjøre?

til-trudes2

Blogger: Trude Helen Flo, nestleder CEMIR       I CEMIR skal vi jobbe med betennelse, eller inflammasjon. Hvorfor? Fordi inflammasjon er viktig for helse, også global helse, og vi tror at en bedre forståelse av hvordan inflammasjonsprosessene initieres og reguleres vil bidra til utvikling av nye medikamenter og vaksiner.…Les mer

HUNT i Nepal?

Nepal

Gjesteblogger: Førsteamanuensis Steinar Krokstad Å sammenligne helse mellom befolkninger, eller mellom grupper i befolkninger, bidrar til viktig informasjon om hva som bidrar til god folkehelse.Når vi kjenner helsen til de friskeste, vet vi hvor stort helsepotensialet er. Men å sammenligne svært ulike befolkningen byr på utfordringer. Dra til Nepal, sa…Les mer