Familien kan forebygge fall hos eldre

Illustrasjonsbilde: iStock

Bloggere: Kristin Taraldsen Postdoktor ved Institutt for nevromedisin, Forskningsgruppe for geriatri, bevegelse og slag Jorunn Helbostad Professor ved Institutt for nevromedisin og leder for Forskningsgruppe for geriatri, bevegelse og slag En av tre eldre over 65 år faller hvert år. Fall er hovedårsak til ulykker som fører til nedsatt helse…

Les mer

Hverdagsrehabilitering for sikre en god og aktiv alderdom

Eldre par på tur

Blogger: Kristin Taraldsen  Fysioterapeut og postdoktor, Forskningsgruppe for Geriatri, Bevegelse og Slag (GeMS) ved Institutt for nevromedisin   Framtidas utfordring med flere eldre i befolkningen gjør at vi må tenke nytt for å sikre at flere eldre holder seg friske og aktive. Hverdagsrehabilitering er en arbeidsmodell med fokus på tidlig innsats…

Les mer