Tag Archives: forskningstorget

Forskningsdagene 2016 – Vi er der!

Hva kan teknologien hjelpe oss med i fremtiden? Hvor mye ønsker vi egentlig å vite om oss selv gjennom genforsking? Søvn – hva er myter og hva er fakta? Kan dingser hjelpe oss å forstå psykiske lidelser? Hvor går ungdommers grense? Hva har et protein med brystkreft å gjøre? På Det medisinske fakultet forsker vi på mye mellom himmel og jord, og under årets Forskningsdager benytter vi sjansen til å vise frem en liten, men interessant, brøkdel av arbeidet vårt.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Forskning, NTNUmedicine

Vennlighet på forskningstorget

Blogger: Kristina Jones

God sosial støtte er viktig for den psykiske helsen både til barn og voksne. Det handler om fellesskap og omsorg, og at man føler seg sett og verdsatt. Manglende sosial støtte svekker evnen til å mestre påkjenninger og vanskelige livssituasjoner, og øker faren for psykiske lidelser.

RKBU på forskningtorget

I dag har forskere Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) stått på stand på forskningstorget i Trondheim.  «Vær en venn» har vi kalt standen.  Her inviterer vi besøkende til å si sin mening om hvordan de mener barn og voksne kan hjelpe noen som har det vanskelig.

RKBU skal utvikle kunnskap og kompetanse som fremmer barn og unges psykiske helse og som sikrer at barn får god omsorg og en trygg oppvekst. Forskerne ved RKBU ønsker å gjøre både barn og voksne bevisste på hva det betyr å være der for andre.

Barnas meninger har verdi

IMG_4596Den faglige kunnskapen ved RKBU skal imøtekomme den kunnskapen barn og unge har gjennom sine egne erfaringer. Barn og unge er ofte de største ekspertene på seg selv, dessuten er det jo dem kunnskapen fra RKBU skal komme til gode. Derfor inviterer vi barn unge til å si hva de mener, fordi deres tanker og meninger er viktige.

Her kan du se noen av meningene til barn som har vært innom standen vår i dag:

 IMG_4639  IMG_4637 IMG_4636 IMG_4632 IMG_4631 IMG_4625

Vi er på forskningstorget i morgen også, og vil gjerne ha besøk av flere som kommer sier sin mening!

Leave a Comment

Filed under Barn og unge, Forskning, Mental helse, NTNUmedicine