Tag Archives: eksamen

Eksamen for fremtidens leger

Blogger: Marie Thoresen, prosjektleder for OSKE ved Det medisinske fakultet og lungelege.Marie Thoresen

Vi har alle vært pasienter eller pårørende en eller annen gang. I en vanskelig situasjon ønsker vi å møte en lege som formidler fagkunnskap med trygghet, vennlighet og ydmykhet. Vi ønsker oss en lege som undersøker grundig og tar oss på alvor. Testingen av legestudentene under medisinstudiet bør gjenspeile dette. Continue reading

Leave a Comment

Filed under Etikk, Forskning, Meninger, NTNUmedicine, Studieliv

Eksamensstress!

Blogger: Lars Jacob Stovner Lars Jacob Stovner (Foto: Geir Mogen)

 

 

 

 

Eksamen (Illustrasjonsfoto)

Det er ikke bare studentene som svetter når våren og sommeren nærmer seg og eksamen står for døra. For hele fakultetet er det en stressende periode. Vi ansatte skal lage oppgaver, mange av oss til eksamener i tre ulike stadier i medisinstudiet, og i tillegg avholder vi muntlige eksamener.

Semesterkoordinatorene og lederne for undervisningsenhetene skal ha møter og mase for å få inn oppgaver. Eksamenskommisjoner skal finlese oppgaveteksten for å luke ut dårlige oppgaver, og betrodde studentrepresentanter på høyere kull skal kvalitetssikre oppgavene for lavere kull og gi tilbakemeldinger.

For administrasjonen er det en utfordring å få alt det tekniske til å fungere, både ved de praktisk-muntlige og skriftlige prøvene. Oppgavesettene skal foreligge i begge målformer, og noen skal også oversettes til engelsk. Sensorer og eksaminatorer skal rekrutteres og rom bestilles, og så skal eksamensbunkene rettes og sensureres. Prosessen er en stor eksamen for hele organisasjonen, og å gjennomføre med 0 feil, eller iallfall til bestått, er krevende.

Er det verdt alt styret? Selvsagt! Ikke bare fordi kandidatene som uteksamineres må sertifiseres når det gjelder kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Like viktig er det at eksamen i stor grad bestemmer hvor mye og hva studentene våre lærer. Jeg synes «læringstrekanten» nedenfor er god: Den viser at eksamen er en viktig hjørnestein i læringsprosessen. Eksamen får studentene til å jobbe med det vi har definert som læringsmål og gitt undervisning i.

Læringsutbytte

Mye tyder på at studentene i stor grad forbereder seg til eksamen ved å jobbe med tidligere eksamens-sett. På en måte blir disse ei viktig lærebok for studentene. Derfor bør alle viktige emner blir testet gjennom eksamensoppgaver fra tid til annen. Studentene vil garantert jobbe mindre med det som aldri blir eksaminert! Hvis vi gir undervisning i noe vi aldri finner bryet verdt å teste må vi spørre oss om det egentlig bør være et læringsmål som vi skal gi undervisning i.

Som mange av dere vet har det kommet en del klager på eksamen og kvaliteten på eksamensoppgavene fra medisinstudentene siste år. Å arrangere gode eksamener er antakelig noe av det viktigste vi gjør! Vi hører om det i mediene når det går riktig galt. Det gir en ekstrabelastning for studentene, og det gir institusjonen et dårlig rykte! «Eksamenskvalitet» er derfor en viktig indikator på hvor god læringsinstitusjonen er.

Å lage eksamensoppgaver bør være en integrert del av det å gi undervisning. Det er bl.a. derfor 1 forelesningstime honoreres som 5 timer i fakultetets timeregnskap. Å lage oppgaver som ikke inneholder feil og tvetydigheter er ikke enkelt. Som intellektuelt arbeid mener jeg det bør rangeres på linje med å skrive artikler og bøker. Selv har jeg laget nye oppgaver når jeg har litt bedre tid, f.eks. om sommeren, og mange av oppgavene er også blitt til når jeg sitter i fly. Lag gjerne oppgaver for hele året nå.

Lykke til!

Leave a Comment

Filed under NTNUmedicine, Studieliv