Tag Archives: cerebral parese

Er testene vi benytter gode nok?

Blogger: Rannei SætherRannei Sæther

For å kunne stole på resultatene fra forskning og klinisk arbeid er vi avhengig av gode tester/ undersøkelsesmetoder. Ganske selvsagt vil mange hevde, men er vi flinke nok til å vurdere metodene før vi går i gang?

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Barn og unge, Forskning

CP gruppen ved LBK nominert til pris på amerikansk kongress

To innlegg fra forskningsgruppen som forsker på cerebral parese (CP) ved LBK, NTNU er nominert til «The 2014 Gayle G. Arnold Award for Excellence». Prisen deles ut på den årlige amerikanske CP kongressen, som i år er i San Diego i september. I alt ble 13 bidrag nominert blant mer enn 500 innsendte bidrag. At to av de nominerte innleggene er fra NTNU, må sies å være oppsiktsvekkende.

De 13 nominerte er invitert til å sende inn fulltekst artikler som beskriver funnene i detalj, og vinneren blir deretter plukket basert på fulltekstartiklene. To av innleggene er presentasjoner fra CP-gruppen ved Institutt for Laboratoriemedisin, Barne – og Kvinnesykdommer (LBK).

1)      Beintetthet hos barn som har cerebral parese, og som kan gå.

Stipendiat Ane-Kristine Finbråten

To innlegg fra forskningsgruppen som forsker på cerebral parese (CP) ved LBK, NTNU er nominert til «The 2014 Gayle G. Arnold Award for Excellence». Førsteforfatter på det ene er stipendiat Ane-Kristine Finbråten ved LBK.

Innlegget handler om beintetthet hos barn med CP. Det er vel kjent at barn med CP har redusert beintetthet, og derfor også økt risiko for brudd som følge av mindre skader. Tidligere har man ment at hovedårsaken er lite vektbelastning og mindre aktivitet hos barn med CP, sammenlignet med barn som ikke har CP, og at det spesielt er barn som ikke kan gå, som har lav beintetthet.

I vår studie, blant barn som kan gå, har vi funnet at det er en betydelig forskjell i beintetthet, avhengig av hvor alvorlig funksjonshemningen er. For å finne ut dette har vi, som første gruppe i Europa, brukt DXA-scanning av lårbeinet til å måle beintetthet. Førsteforfatter er stipendiat Ane-Kristine Finbråten, og studien er resultat av et samarbeid mellom endokrinologisk seksjon ved IKM (professor i endokrinologi, Unni Syversen), University of Virginia (professor Rich Stevenson), og forskningsmiljøet for perinatal hjerneskade (CP gruppen) ved LBK (professor Jon Skranes, 1.amanuensis Guro Andersen og professor Torstein Vik).

2)      Kan avvik fra Mendelsk arvegang si noe om risiko for CP?

Det andre nominerte innlegget har studert gener som bestemmer strukturen og mengde av et protein som heter apolipoprotein E (apoE). Dette proteinet har mange forskjellige funksjoner, og er også involvert i reparasjonsprosesser etter hjerneskade. En spesiell variant av dette proteinet ser ut til å være assosiert med Alzheimers sykdom og med hvor lang tid det tar for voksne å komme seg etter en akutt hodeskade. Det originale i denne studien er at man har brukt en ny statistisk metode for å se om barnets gener som koder for apoE, er som forventet i forhold til Mendelsk arvegang. For å studere dette har vi analysert genetisk materiale fra begge foreldre og søsken til barn med CP. I studien fant vi at barn med CP oftere hadde en spesiell kombinasjon av et gen som bestemte strukturen av apoE, og et annet som bestemmer hvor mye apoE som produseres etter en hjerneskade, enn det man vill forventet ut fra Medelsk arv. Hos søsken til barna med CP fant man derimot en forventet fordeling av disse genene. Materialet ble samlet inn av stipendiat, overlege Espen Lien ved LBK, mens førsteforfatter er forsker og LiS i pediatri, Magne Stoknes, som har gjennomført analysene. Denne studien er resultat av et samarbeide med Universitetet i Bergen (prof Rolv Terje Lie), University of Virginia (professorene James Blackman og Yangde Bao), og forskningsmiljøet for perinatal hjerneskade (CP gruppen) ved LBK (1.amanuensis Guro Andersen og professorene Jon Skranes og Torstein Vik).

Begge presentasjonene er nå innsendt som fulltekstartikler til bedømmelse. Fristen for innsending var 15. juni, og selve kongressen arrangeres i San Diego 10.-13. september 2014. Prisen er på 2000 USD og vinneren vil presentere sine resultater som et lengre plenumsforedrag.

 

Leave a Comment

Filed under Forskning, NTNUmedicine

Nyfødte er ikke bittesmå voksne

Blogger: Eva Brekke Foto: Merethe Wagelund/NTNU Info

Et av mantraene fra undervisningen i barnemedisin var at «barn er ikke små voksne». Med det mente de å minne oss på at man ikke kan overføre direkte det man vet om diagnostisering og behandling hos voksne til barn, og regne med at det vil resultere i suksess.

Funnene våre viser hvor viktig det er å gjøre forskning i forskjellige aldersgrupper, også innenfor grunnforskningen. Det som fungerer hos voksne kan potensielt være skadelig for barn og nyfødte, og det som ikke fungerer hos voksne kan kanskje være verdifull terapi.

Dette er noe jeg har fått erfare gjennom forskningen min hvor vi har undersøkt hvordan hjernen til syv dager gamle rotter fungerer etter en episode med for lite blod og oksygen, også kalt hypoksisk-iskjemisk (HI) hjerneskade.

Les intervju med Eva Brekke i Gemini.

baby2istock

HI hjerneskade under svangerskap eller fødsel er en av hendelsene som kan føre til cerebral parese (CP). Vi fant ut at de nyfødte hjernecellene fungerer ganske annerledes fra det vi vet om den voksne rottehjernen.

Oksidativt stress er en av mekanismene som skader hjernecellene ved mangel på blod og oksygen. En prosess som kalles pentose fosfat shunten [1] spiller en viktig rolle i forsvaret mot oksidativt stress ved at det lages noen stoffer som brukes for å fornye kroppens egne antioksidanter. Dermed kan antioksidantene brukes om igjen og om igjen for å nøytralisere oksygenradikaler.

Vi fant til vår overraskelse at hos nyfødte derimot, synker aktiviteten av pentose fosfat shunten etter en episode med blod- og oksygenmangel. Det kan gjøre den nyfødte hjernen ekstra sårbar for oksidativt stress.

Hos voksne stiger aktiviteten av pentose fosfat shunten i forbindelse med oksidativt stress [2,3], noe som sannsynligvis representerer en forsvarsmekanisme i den voksne hjernen. Vi fant til vår overraskelse at hos nyfødte derimot, synker aktiviteten av pentose fosfat shunten etter en episode med blod- og oksygenmangel. Det kan gjøre den nyfødte hjernen ekstra sårbar for oksidativt stress.

En annen mekanisme som skader hjernecellene ved mangel på blod og oksygen i hjernen, er ukontrollert fyring hos nevronene som gir massiv frigjøring av signalstoffet glutamat. Slik ukontrollert fyring skjer når nevronene har for lite energi, og er derfor vanlig under HI når mangelen på næringsstoff og oksygen gir en energikrise.

I store doser er glutamat giftig for hjernecellene. Hos voksne reduseres nydannelsen av glutamat under og etter en HI episode [4,5]. Hos nyfødte blir også nyproduksjonen redusert i fasen etter HI, men med en viktig forskjell: sammenlignet med andre prosesser blir faktisk nyproduksjon av glutamat prioritert foran for eksempel energiproduksjon! Dette kan være medvirkende til at hjernecellene ikke får optimalisert energinivåene, med det resultatet at også denne nye glutamaten blir frisatt og kan skade andre hjerneceller rundt.

Både oksidativt stress og høye doser glutamat kan føre til celledød selv etter at cellene får nok blodtilførsel igjen. Det vil si at de fortsatt skader hjernecellene på et tidspunkt hvor man potensielt kan gi behandling. Man tror at veldig mye av skaden i den nyfødte hjernen skjer etter at blodtilførselen er gjenopprettet.

Hvis man kommer til med effektiv behandling i dette tidsrommet kan man unngå mye av denne skaden.

Hvis man kommer til med effektiv behandling i dette tidsrommet kan man unngå mye av denne skaden. Dette er to eksempler på hvordan hjernen ser ut til å fungere forskjellig hos nyfødte og voksne rotter. Hvis de samme forskjellene finnes mellom nyfødte og voksne mennesker kan dette sette oss inn på nye spor for behandling av nyfødte som har fått for lite blod eller oksygen til hjernen under et vanskelig svangerskap eller en komplisert fødsel.

Funnene våre viser hvor viktig det er å gjøre forskning i forskjellige aldersgrupper, også innenfor grunnforskningen. Det som fungerer hos voksne kan potensielt være skadelig for barn og nyfødte, og det som ikke fungerer hos voksne kan kanskje være verdifull terapi.

Dette blogginnlegget er basert på artikkelen ”The Pentose Phosphate Pathway and Pyruvate Carboxylation after Neonatal Hypoxic-Ischemic Brain Injury” som nylig ble publisert i Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism: http://www.nature.com/jcbfm/journal/vaop/ncurrent/full/jcbfm20148a.html

Linker:

[1] The Pentose Phosphate Pathway: http://en.wikipedia.org/wiki/Pentose_phosphate_pathway

[2] Bartnik BL, J Neurotrauma 2005: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16238483

[3] Domańska-Janik K., Resuscitation 1988: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2839885

[4] Håberg A, Neurochem Int 2006: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16504342

[5] Håberg A, JCBFM 2001: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11740207

Leave a Comment

Filed under Barn og unge, Forskning, Nervesystemet og hjernen, NTNUmedicine

Er det fare for at det ufødte barnet kan få hjerneskade dersom mor har svangerskapsforgiftning?

Blogger: Kristin Melheim Strand, forskerlinjestudentportrettbilde

 

 

 

 

 

Den vanligste årsaken til fysisk funksjonshemming hos barn er en skade i hjernen som fører til diagnosen cerebral parese. De fleste av de som får cerebral parese, har fått denne skaden før de blir født, mens noen få får en slik skade under eller like etter fødselen. Det finnes mange ulike grader av cerebral parese, men alle  fører til store daglige utfordringer for barna selv og for deres foreldre. Vi har gjort en stor studie for å undersøke om det er økt risiko for cerebral parese hos barnet dersom mor har svangerskapsforgiftning.

Svangerskapsforgiftning (preeklampsi) er en vanlig komplikasjon i svangerskapet som kjennetegnes av høyt blodtrykk og eggehvite i urinen, og som oppstår i andre halvdel av svangerskapet. I de mest alvorlige tilfellene kan det være fare for mors liv, og det er da nødvendig å avslutte svangerskapet, noe som fører til at noen barn blir født svært for tidlig.

Hvorfor noen gravide får svangerskapsforgiftning er en gåte, selv om man vet at tilstanden  skyldes forandringer i morkaken. Morkaken forsyner barnet med næringsstoffer og oksygen, og i noen tilfeller av svangerskapsforgiftning fungerer morkaken så dårlig at barnet vokser dårlig (veksthemming) og i verste fall kan dø. Svangerskapsforgiftning er altså en tilstand som potensielt kan være farlig både for mor og barn. Derfor er et av hovedmålene med dagens svangerskapskontroller å oppdage svangerskapsforgiftning i tide, slik at man kan behandle tilstanden og forebygge komplikasjonene.

Imidlertid er både for tidlig fødsel og dårlig fostervekst kjente risikofaktorer for cerebral parese, og vi  har derfor nylig undersøkt  om svangerskapsforgiftning gir økt risiko for cerebral parese hos barnet. I denne studien ville vi finne ut om svangerskapsforgiftning kan føre til cerebral parese ved at barna blir født for tidlig, eller om det skyldes at de har vokst dårlig. I tillegg var vi spesielt interessert i å finne ut om svangerskapsforgiftning, uten disse komplikasjonene, i seg selv har en egen, direkte skadelig effekt på utviklingen av hjernen til fosteret.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Forplantning og fødsel, Forskning, Nervesystemet og hjernen, NTNUmedicine

For lite eller for mye oksygen? Radikalt og sukkersøtt om den nyfødte hjernen

Forsker grand prix: Ti forskere – fire minutter – én scene. På Byscenen, 25. september kl. 19, kan du få oppleve «norgesmesterskapet» i forskningsformidling. 10 håndplukkede doktorgradskandidater fra NTNU skal formidle forskningen sin slik at alle forstår. Tre av deltakerne er fra Det medisinske fakultet, og her er én av dem.

 

Foto: Merethe Wagelund/NTNU InfoBlogger: Eva Brekke

 

 

 

Jeg er 27 år og kommer fra Sandnes. Da jeg skulle velge studiested var det aldri noen tvil om at det måtte bli Trondheim, blant annet på grunn av Studentersamfundet hvor jeg har drevet med teater mesteparten av studietida. Nå er jeg ferdigutdannet lege, og holder på med doktorgrad i nevrovitenskap.

Fascinasjonen for hjernen startet lenge før jeg begynte på medisinstudiet. Selv om vi begynner å forstå en del om hvordan hjernen fungerer gjenstår fremdeles mange uløste gåter. Jeg håper jeg kan være med på å løse noen av disse. Forskningen min er preklinisk, det vil si at vi studerer hjernen i en dyremodell. Vi bruker noe som kalles MR spektroskopi kombinert med en type sukker med «merkelapp» på for å studere hvordan forskjellige stoffer øker eller minsker, og på den måten få informasjon om hvilke prosesser som er opp- eller nedregulert.

Jeg forsker på hva som skjer i hjernen når barn får for lite blod og oksygen til hjernen i perioden før, under eller etter fødselen. Det kan for eksempel skje under en vanskelig fødsel, men det kan også skje inni livmora hvis morkaka ikke fungerer som den skal. Hvis det gir permanent hjerneskade kan det føre til Cerebral Parese (CP).

Sammenlignet med voksne er nyfødte mer sårbare for perioder med for mye oksygen, noe som kan skape «oksidativt stress». Oksygen og oksidativt stress er et typisk eksempel på at ting i biologien både har en positiv og en negativ side. Hjernecellene er helt avhengige av oksygen, men i noen situasjoner går oksygen sammen med andre atomer og lager «oksygenradikaler» som skader hjernecellene. Etter en periode med for lite oksygen er cellene ekstra sårbare for ting som kan skade dem. Vi har funnet ut at noen av beskyttelsesmekanismene den voksne hjernen har mot oksygenradikaler ikke virker på samme måte i den nyfødte hjernen. Dette betyr at vi må tenke annerledes når vi skal behandle nyfødte.

Jeg håper at med bedre forståelse av prosessene i hjernen kan vi etter hvert gi nyfødte bedre behandling. Målet på lang sikt er å bedre overlevelsen blant nyfødte som får for lite blod og oksygen til hjernen, og også gjøre at de som klarer seg overlever til et friskere liv.

Her kan du lese om de andre deltakerne i årets Forsker grand prix

Leave a Comment

Filed under Barn og unge, Forplantning og fødsel, Forskning, Luftveier, Medfødte tilstander, Nervesystemet og hjernen, NTNUmedicine

Når og hvorfor rammer CP?

Det er fremdeles stor usikkerhet rundt årsakene til cerebral parese (CP), men ny forskning tyder på at hjerneskaden som fører til CP rammer barn med lav fødselsvekt mens de ennå er i mors liv.

Ordsky CP.Hos barn som er født for tidlig, er årsakene ofte en kombinasjon av en rekke risikofaktorer, mens hos barn født til termin kan det være barnets egen evne til å motstå uheldige hendelser ved fødselen som gjør at noen barn for CP, mens andre ikke gjør det.

I tillegg ser det ut til å være en sammenheng mellom høy forekomst av CP og lav nyfødtdødelighet i enkelte fylker.

– Det kan være flere forklaringer på dette, sier PhD-stipendiat Magne Stoknes ved Institutt for Laboratoriemedisin, Barne- og Kvinnesykdommer (LBK), NTNU. Én forklaring er at man redder flere som allerede har CP (som har fått skade i mors liv), og som ellers ikke ville overlevd.

– Overlevelsen var høyere i fylker med lite areal, men disse fylkene hadde også en høyere andel CP, noe som kan tyde på at avstand til sykehus kan ha en viss betydning. Vi kan derfor ikke si med sikkerhet om sammenhengen skyldes forskjeller i kvalitet, eller ytre faktorer.

Individuelle faktorer

 • CP rammer ca. 120 barn i Norge hvert år. Omtrent 8000 mennesker i Norge lever med CP.
 • CP forårsakes av skader i hjernens bevegelsessenter og kan inntreffe under svangerskapet, under fødsel og opp til en alder av to-tre år.
 • Kjente risikofaktorer inkluderer: prematur fødsel, infeksjon i svangerskapet, sykdom hos mor, assistert befruktning, flerlinger, sykdom i morkake, lav fødselsvekt (small for gestational age – SGA), unormalt leie på foster, for tidlig fostervannsavgang, kunstig igangsetting av fødsel og oksygenmangel (hypoksi) hos den nyfødte.

Når man ser på risikofaktorene som har vært tilstede under svangerskap og rundt fødsel hos barn rammet av CP, er det ingen klare faktorer som skiller seg ut, og ofte er det ulike kombinasjoner av risikofaktorer. Det er også usikkert når i svangerskapet CP oppstår:

– Bakgrunnen for at et barn får en hjerneskade som fører til cerebral parese er kompleks. Sannsynligvis ligger svaret i at det er en rekke risikofaktorer som hver for seg eller sammen bidrar til en prosess som fører til hjerneskade, og disse risikofaktorene virker sammen i en gitt rekkefølge (såkalte causal pathways).

– I tillegg kan det se ut til at noen barn er mindre «motstandsdyktige» enn andre mot ulike kombinasjoner av risikofaktorer, slik at det er ulike kombinasjoner av risikofaktorer som fører til CP hos hvert barn, forklarer Stoknes.

Fortsatt et puslespill

Forskningen bidrar allikevel med en ny bit til et større puslespill, men det gjenstår fortsatt mange brikker før vi med sikkerhet kan si hvorfor noen barn rammes av CP og hvordan dette eventuelt kan forebygges.

Stoknes sier forskerteamet nå ønsker å gå videre med større studier som går enda grundigere inn på hvordan ulike risikofaktorer virker sammen for å bidra til hjerneskade som igjen forårsaker CP.

Studiene

Forskningen til Stoknes er basert på tre studier. Den første studien som så på lav fødselsvekt ved termin inkluderte 400 488 norske barn født i perioden 1996-2003 hvorav 36 604 ble født med lav fødselsvekt. Av disse igjen var det 104 som ikke overlevde, og 69 som fikk CP.

Den andre studien som så på sammensetninger av risikofaktorer inkluderte 176 979 barn født i perioden 1996-98, hvorav 241 barn ble rammet av CP.

I den siste av studiene hvor forskerne sammenligner andelen nyfødtdødsfall med forekomst av CP blant barn som overlever, ble det brukt data fra 468 443 barn født i perioden 1996-2003, hvorav 1020 barn fikk diagnosen CP.

Disputas

Magne Stoknes disputerer over temaet «Novel Approaches to the Study of Risk Factors for Cerebral Palsy» den 8. april 2013 kl. 12.15 i ØHA11 ved NTNU.

Prøveforelesningen finner sted kl. 10.15 samme dag.

Publikasjoner

Leave a Comment

Filed under Barn og unge, Forskning, Nervesystemet og hjernen

CP – risiko og behandling

Hvert år får ca. 120 barn cerebral parese (CP) i Norge og årsakene kan være mange og sammensatte. Det er også forskjellig praksis for behandling av barn med CP fra sted til sted. Forskere jobber nå med å få en oversikt over risikofaktorer og behandlingsmetoder for å kunne forebygge mer, og tilby bedre behandling.

Røntgen av hofteparti hos pasient med CP.Areej Ibrahim Elkamil ved Institutt for Laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer (LBK), NTNU har sett på risikofaktorer for CP, og på hvordan man best kan behandle medfølgende komplikasjoner i sitt doktorgradsarbeid.

Sammensatte risikofaktorer

Cerebral parese (CP)

 • CP rammer ca. 120 barn i Norge hvert år. Omtrent 8000 mennesker i Norge lever med CP.
 • CP forårsakes av skader i hjernens bevegelsessenter og kan inntreffe under svangerskapet, under fødsel, og opp til en alder av to-tre år.
 • Alvorlighetsgraden av CP inndeles i fem nivåer, hvorav nivå fem betegner de som er hardest rammet.
 • Vanlige komplikasjoner ved CP er spastisitet (muskelstivhet), spasmer og leddproblemer.

– Det er veldig mange risikofaktorer rundt fødsel som kan skade barnet – hvis mor er syk, det er kunstig befruktning, det er flere barn (f.eks. tvillinger), morkakeproblem, blødning under svangerskapet, osv., sier Elkamil.

– Vi er ganske sikre på at hvis man kombinerer disse faktorene, øker risikoen for CP.

Et av resultatene som stikker seg ut, er at kunstig igangsetting av fødsel ser ut til å øke risikoen for CP. Elkamil vil derfor be leger og vordende foreldre tenke seg godt om før man ber om igangsetting av fødsel med mindre det er medisinsk grunnlag for avgjørelsen.

– Vi vet at induksjon kan redde liv hvis mor er syk – det kan redde både mor og barn! Men vi ønsker at leger har i bakhodet at indusering også kan være forbundet med risiko for CP, sier hun.

Når det er sagt, viser det seg at ca. en fjerdedel av barn med CP ikke har hatt noen kjente risikofaktorer. Elkamil tror det kan være genetiske årsaker som gjør at disse barna ikke tåler påkjenningene rundt fødsel like godt som andre, og dette er noe forskere allerede har begynt å se videre på.

Behandling samsvarer ikke alltid med alvorlighetsgrad

Elkamil og forskerne ved LBK har også sett på behandlingsmetoder av barn med CP. En av studiene så på behandling med den muskellammende substansen botulinum nevrotoxin – også kjent som «botox».

To tredjedeler av barn med CP blir behandlet med botox for å redusere muskelspastisitet (muskelstivhet), som er en vanlig komplikasjon ved CP. Ikke uventet, fant forskerne ut at andelen barn som mottar botox behandling øker i samsvar med alvorlighetsgraden av CP – men kun til et visst punkt.

Når man ser på barn som klassifiseres på nivå fem, den høyeste alvorlighetsgraden, synker andelen som mottar botox behandling igjen. Dette til tross for at disse barna ofte har mer muskelstivhet, spasmer og påfølgende smerter.

– Enkelte mener at hvis man skal behandle barn på nivå fem må man sette botulinumtoksin overalt. Det blir veldig høye doser som kan gi alvorlige komplikasjoner. Vi mener at man kanskje burde bruke botulinumtoksin mer målrettet og bruke det på steder som for eksempel kan gjøre pleie lettere eller lindre smerte, sier Elkamil.

– Barn på nivå fem må som regel festes i rullestol, og klarer ikke å bevege seg. De har problemer som spasmer og smerter som kan gjøre daglig pleie vanskelig. Det er verdt å tenke på at bare det å kle på klær kan være en utfordring på grunn av spastisitet.

Tidlig screening mot hofteproblemer

En annen komplikasjon som kan inntreffe hos barn med høyere alvorlighetsgrad av CP, er hofteluksasjon, dvs. at hofta går helt ut av ledd. Hos barn med mye muskelstivhet og spasmer, kan det være vanskelig å oppdage problemet. Det verste er at dette over tid kan bli svært smertefullt, uten at barna klarer å kommunisere dette til foreldre eller foresatte.

Elkamil har sammenlignet oppfølgingsprogrammet for å hindre hofteluksasjon i Sverige med norsk praksis i årene 1998-2003. I Norge har det delvis vært en tradisjon for ikke å starte behandling tidlig men heller vente til det er helt nødvendig. Tankegangen har vært at barna fortsatt vokser og utvikler seg, og at det derfor er best å vente lengst mulig for å unngå flere operasjoner senere.

I Sverige derimot, har praksisen vært å screene barna fra ung alder og så gå inn og operere tidlig for å unngå at hofta sklir helt ut av ledd.

Det Elkamil fant var at det totale antallet operasjoner ikke økte ved tidlig intervensjon. Når man ser på type operasjon derimot, viste det seg at i Sverige var det færre alvorlige operasjoner og ingen operasjoner som innebar full fjerning av hoftekula fra lårbenet som resultat.

– Hofteleddet er et kuleledd, og når hofta er ute av ledd over lang tid blir brusken som beskytter skåla ødelagt, og det blir etter hvert veldig vondt. Ved tidlig operasjon klarer man å holde det på plass – man unngår smerter og større inngrep. Så det lønner seg å begynne tidlig, sier Elkamil.

Elkamil understreker at praksisen har endret seg i Norge, og at man følger nå samme modell som i Sverige.

CP registre gull verdt

I forskningen har Elkamil blant annet brukt data fra det norske CP registeret, et av Norges 19 nasjonale medisinske kvalitetsregistre. CP registeret har gjort det mulig å identifisere risikofaktorer, og det kan hjelpe med kartleggingen av behandlingspraksis.

Etter hvert som flere land oppretter CP registre, vil det også bli mulig å foreta større studier som kan gi enda bedre informasjon til forskere, som igjen kan føre til bedre forebygging og behandling.

Disputas

Areej Ibrahim Elkamil skal disputere om temaet den 27. september 2012 kl. 12:15. Det blir også en forelesning kl. 10:15.

Relaterte publikasjoner

Leave a Comment

Filed under Barn og unge, Forskning, Nervesystemet og hjernen, NTNUmedicine

Laboratorium blir lekerom

En test basert på lek for å måle og analysere spontan bruk av hender hos barn med cerebral parese (CP) blir i disse dager utviklet ved NTNU. Håpet er å bidra til bedre behandlingstilbud som kan gjøre hverdagen lettere.

Håndfunksjonstest for barn med CP.– Vi vet lite om hvordan håndfunksjonen utvikler seg hos barn med cerebral parese som er rammet på begge sider av kroppen (bilateral CP), og det finnes lite kunnskap om hva slags behandling som virker og ikke virker, sier ergoterapeut og doktorgradsstipendiat Ann-Kristin Gunnes Elvrum ved Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer (LBK).

– Hensikten er at de skal klare seg bedre i det daglige. At det skal bli lettere å kle på seg, spise, leke, delta i daglige aktiviteter og fritidsaktiviteter. Mye av barndommen til disse barna går med på å trene på å få til ting, og da er det viktig å vite om all denne treningen virker.

Det finnes tester for å måle evnen til å for eksempel kunne gripe en ting på oppfordring (kapasitet), men det er ferre metoder for å kartlegge bruk av hender i det daglige (spontan bruk).

CP og håndfunksjon

 • CP er den vanligste årsaken til fysisk funksjonshemming blant barn og unge med en forekomst på ca. 2/1000 levendefødte barn;
 • 60-70 % av alle barn med CP har vansker med å bruke en hånd eller begge;
 • I hvor stor grad barn klarer å bruke hendene funksjonelt i daglige aktiviteter er i tillegg avhengig av deres mulighet til å oppfatte og tolke sanseinntrykk, samt evne til å finne gode strategier for å løse ulike oppgaver (kognitive evne);
 • I klinisk arbeid er det viktig å være klar over forskjellen mellom barnets kapasitet og barnets faktiske utførelse for å få en mer målrettet behandling og for å kunne måle effekt av behandling.

I Sverige har man utviklet en test basert på lek for å måle uoppfordret bruk av hendene til barn i alderen 18 måneder til 12 år med ensidig (unilateral) CP. Elvrum vil nå sammen med kollegaer ved LBK og Karolinska Institutet i Sverige  videreutvikle denne for barn med bilateral CP.

Lekende lett

Testen går ut på at barn i alderen 18 måneder til 6  år får utdelt bestemte leker som krever bruk av begge hender, og som de kan leke med som de selv vil. De eldre barna (6-12 år) får utdelt de samme lekene, men i en spill-sammenheng hvor de skal redde en fange i en borg ved å løse forskjellige oppgaver. Leken blir filmet for senere å bli analysert.

– Jeg har brukt testen på unger som har unilateral cerebral parese, og de aller fleste liker den kjempegodt og synes det er artig, sier Elvrum.

For å utvikle testen, skal Elvrum og teamet filme 120 barn i Sverige og Norge med bilateral CP. 80 barn har allerede blitt filmet i Sverige, og inkallelser til 20-25 barn i Sør-Trøndelag, og 15-20 barn ved Rikshospitalet i Oslo og Sykehuset i Vestfold blir sendt ut på sensommeren.

Målet er å få filmet barna, analysert håndbruken, og å utvikle testen til generell bruk i løpet av 2013.

Relaterte publikasjoner

Leave a Comment

Filed under Barn og unge, Forskning, Nervesystemet og hjernen, NTNUmedicine