Det er våre barn, hvorfor ser vi dem ikke?

Foto: Frode Jørum

Blogger: Odd Sverre Westbye Senterleder ved RKBU Midt-Norge Nobelprisvinner Kailash Satyarthis sa følgende i sin tale under utdelingen av fredsprisen for 2014: «Hvem er disse barna som syr fotballer, men som aldri har spilt fotball? De er våre barn. Hvem er disse barna som jobber i gruver for å utvinne…

Les mer

Kommunalt barnevernansatte: Våre dagers helter

Foto: Thinkstockphotos.com

Blogger: Odd Sverre Westbye Senterleder ved RKBU Midt-Norge Svært mange barn og unge vokser opp i familier der minst én av foreldrene har en psykisk lidelse og/eller vokser opp i en familie der minst en av foreldrene har et omfattende rusproblem. Veldig mange fødes også hvert år inn i en familie der…

Les mer

Barn vet best

Photos com adult and child talking 86524740

Blogger: Torill Tjelflaat         Et nytt lovforslag om endringer i barnevernloven (Prop. 106 – Endringer i barnevernloven) ble lagt fram for Stortinget av Barne- og likestillingsdepartementet i april. I forslaget legges det blant annet opp til at barns rettsikkerhet og medvirkning i barnevernet skal styrkes i alle…

Les mer