Kommunalt barnevernansatte: Våre dagers helter

Foto: Thinkstockphotos.com

Blogger: Odd Sverre Westbye Senterleder ved RKBU Midt-Norge Svært mange barn og unge vokser opp i familier der minst én av foreldrene har en psykisk lidelse og/eller vokser opp i en familie der minst en av foreldrene har et omfattende rusproblem. Veldig mange fødes også hvert år inn i en familie der…Les mer

Barn vet best

Photos com adult and child talking 86524740

Blogger: Torill Tjelflaat         Et nytt lovforslag om endringer i barnevernloven (Prop. 106 – Endringer i barnevernloven) ble lagt fram for Stortinget av Barne- og likestillingsdepartementet i april. I forslaget legges det blant annet opp til at barns rettsikkerhet og medvirkning i barnevernet skal styrkes i alle…Les mer