Barn vet best

Photos com adult and child talking 86524740

Blogger: Torill Tjelflaat         Et nytt lovforslag om endringer i barnevernloven (Prop. 106 – Endringer i barnevernloven) ble lagt fram for Stortinget av Barne- og likestillingsdepartementet i april. I forslaget legges det blant annet opp til at barns rettsikkerhet og medvirkning i barnevernet skal styrkes i alle…Les mer