Alhoholvaner: I foreldrenes fotspor?

alkohol_ungdom150px2

Blogger: Siri Håvås Haugland I mitt doktorgradsarbeid tyder funn på at fylla noen ganger KAN ha skylda, og at foreldres alkoholvaner betyr noe for barn og unge. Da jeg flyttet til Nord-Trøndelag på midten av 90-tallet ble jeg raskt oppmerksom på at både unge og voksne nord-trøndere toppet statistikken over…Les mer

Skal du fedmeopereres? Vi søker deltagere til studie

vinglass_istock

Blogger: Magnus Strømmen Mange pasienter som tidligere er fedmeopererte forteller at de opplever en helt annen rus av alkohol enn hva de gjorde før operasjonen. Det innebærer gjerne at de blir vesentlig lettere alkoholpåvirket. Dette er viktig informasjon som kan ha konsekvenser for hvilken type fedmekirurgi vi bør tilby den…Les mer

Debutalderen for alkohol må opp

Illustrasjon: Photos.com

Blogger: Odd Sverre Westbye       Rusbruk blant ungdom er fortsatt en stor utfordring i Midt-Norge, men per i dag gjør vi ikke nok for å forebygge skadevirkningene av rus hos unge i risikosonen. Rusproblemer og psykiske problemer henger tett sammen, men de ulike hjelpetjenestene for barn og unge…Les mer

Når kunnskap ikke kommer til nytte

vinglass

Blogger: Steinar Krokstad         I arbeidet med å forbedre helse i befolkningen er det politikerne som har de viktigste verktøyene. Ofte har vi ikke kunnskap som kan hjelpe politikerne. Men noen ganger tas det ikke beslutninger selv om vi har et godt kunnskapsgrunnlag. I verste fall tas…Les mer