Tag Archives: Afrika

Ebola epidemin i Väst-Afrika – berör den oss?

Blogger:Elisabeth DarjElisabeth Darj

Darj er professor i Global helse

Den medicinska fakulteten vid NTNU har ett viktigt och uppskattat flerårigt samarbete med sjukhus i Sierra Leone. Några av våra medicinstudenter skulle resa dit för planerade studier om tre veckor. Fakulteten har dock beslutat att det är alltför riskabelt att sända dem dit, på grund av det omfattande utbrottet av ebolavirus i Väst-Afrika. Presidenten i Sierra Leone har också nyligen proklamerat uppehållstillstånd i landet, för att förhindra in- och utresor.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Meninger, NTNUmedicine, Studieliv

Hvorfor tar vi ultralyd av gravide kvinner i u-land?

Ultralyd i utviklingsland er viktig for å følge opp FNs tusenårsmål, spesielt mål nr 4, som går ut på å redusere barnedødeligheten, og mål nr 5 som handler om å redusere dødelighet hos mor i forbindelse med svangerskap.

Overlege og professor Sturla Eik-Nes forteller i denne filmen hvorfor det er viktig å ta ultralyd av gravide kvinner i u-land.

Se flere filmer om ultralyd:

Leave a Comment

Filed under Forplantning og fødsel, Forskning