Raskere og billigere typing av gruppe B streptokokker

Andreas Radtke

Forskere ved Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer (LBK) ved NTNU har utviklet en bedre, raskere og billigere metode for å type gruppe B streptokokker (GBS) basert på repeterte områder i genomet.

GBS forårsaker livsfarlige infeksjoner hos nyfødte, gravide eller voksne med kroniske sykdommer. Det forårsaker også jurbetennelse hos storfe, forklarer universitetslektor Andreas Radtke, som har ledet forskningen.

Det som har vært hovedmotivasjonen for forskningen er at i 2006 forekom det unormalt mange dødsfall blant nyfødte på grunn av GBS:

– Normalt har vi mellom null og tre dødsfall i Norge av ellers velskapte unger i året. I 2006 hadde vi plutselig seks i løpet av det første halve året, noe som steg til 10 innen året var omme, og en del av disse så ut til å være samme klon, men vi kom ikke i havn med de typingsmetodene som vi hadde.

I 2006 brukte laboratoriet både pulsfelt gelelektroforese og multi-locus sekvens-typing metoder, men begge tar tid (opp til en uke) og gir ikke nok detaljer. Den nye MLVA metoden (se faktaboks) kan derimot gi et mer detaljert bilde innen et par dager.

Typingen gjøres for å se om det er slektskap mellom stammer av GBS for å se om det er en sammenheng mellom utbrudd, eller om det er isolerte tilfeller.

Mikrobiologisk avdeling har forsket på GBS i over 30 år og er det nasjonale referanselaboratorium for GBS.

Fransk konkurranse

En fransk gruppe har også utviklet en lignende metode, men med litt andre områder. Radtke sier han vil kontakte den franske gruppen for å finne en konsensusmetode. Han planlegger også en webside hvor man kan legge inn og sammenligne resultater.

Disputas

Radtke vil forsvare avhandlingen «Molekylære metoder for typing av Streptococcus agalactiae med særlig vektlegging av utvikling og validering av et multi-locus variable number of tandem repeats assay» onsdag 6. juni 2012.

Prøveforelesningen «Horisontal genoverføring – en måte for bakterier å få nye egenskaper?» finner sted kl. 10.15 og disputasen kl. 12.15 i Auditoriet, Laboratoriesenteret.

MLVA

Multi-locus variable number of tandem repeat assay (MLVA) er basert på variabiliteten i repeterte områder i bakteriens genom.

Publikasjoner

This post is also available in: English