I have a dream

Det var vanskelig å være i Washington DC under valgkampen uten å tenke på talen til Martin Luther King Jr. i august 1963 – I have a dream. ”I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character.” 45 år seinere får barna hans oppleve Barack Obama som president.

Les mer

Fysisk aktivitet® – verdens beste medikament?

Som hjertespesialist er jeg vant til å forskrive medikamenter. Vi har medikamenter som reduserer både dødeligheten og symptomer ved hjertesykdom. Mange av dere bruker medikamenter som reduserer kolesterol, hindrer blodpropp eller bedrer hjertets pumpefunksjon.

Les mer

Medisinsk og helsefaglig forskning er viktig!

I forrige uke arrangerte Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet et felles møte med fokus på medisinsk og helsefaglig forskning. Både Tora Aasland og Bjarne Håkon Hanssen innledet og departementsrådene var møteledere. Dette var et sterkt signal fra de to departementene om felles innsats for å styrke denne forskningen.

Les mer

Hva skal vi egentlig med et universitet?

I begynnelsen av oktober leste jeg et essay i Morgenbladet med følgende tittel. Forfatteren var en professor ved Universitetet i Oslo. Jeg fikk nesten litt medlidenhet med han. Det hørtes ut som om hverdagen på universitetet var både tung og vanskelig – tenk studentene skulle til og med få uttale seg om kvaliteten på undervisningen.

Les mer

Hjerneslag – Gjerne best mulig behandling

Jeg regner med at du gjerne vil ha best mulig behandling hvis du eller noen nær deg får et hjerneslag. Forskning har gitt oss mye kunnskap om hva som er best behandling. Ikke minst har forskningen til professor og overlege Bent Indredavik ved NTNU og St.Olavs Hospital vært viktig.

Les mer

Oh! Yes Yes Yes

Iblant føler jeg lysten til å rope ut disse ordene som de fleste forbinder med en shamporeklame for Herbal Essences. Yes, yes, yes – NTNU og Det medisinske fakultets forskere har igjen oppnådd heder og ære!

Les mer

Slaget på Stiklestad

Det kan kanskje diskuteres om slaget på Stiklestad i 1030 ga folk bedre helse. Det tok nok lang tid før de positive helsegevinstene av pilegrimsreisene til Nidaros veide opp for alle som døde under slaget inklusiv kong Olav Haraldss…

Les mer

Hva er galt med Norge?

Dagens Næringsliv har i sommer spurt direktører, politikere og finansfolk om hva som er galt med norsk skole. Jeg har ikke fulgt med på hva som ble svart, men jeg er sikker på at alle hadde en mening. Jeg tviler på at så mange svarte at norsk skole er bra nok, men hvorfor skal vi satse mer på skolen? Ønsker vi å satse på høyere utdanning og forskning fordi det er viktig for nordmenn flest? Eller er det fordi utdanning og forskning gir prestisje og posisjon i samfunnet?

Les mer