Doktorgrad eller landslagstrener?

I forrige uke hadde jeg nok en fin opplevelse. En av doktorgradsstudentene mine, Øivind Rognmo, disputerte. Det spesielle var at han kom tilbake og fullførte prosjektet etter å ha vært hovedtrener for teknikklaget i alpin…

Les mer

You’ve Come A Long Way, Baby

Dette var et av de mest effektive slagordene for å få unge kvinner til å begynne og røyke. Philip Morris spilte på de store endringene som hadde skjedd for kvinner i løpet av det 20 århundre. I annonsene var det bilder av kvinner fra begynnelsen av århundret som hadde en vanskelig hverdag i forhold til den moderne kvinnen. Virginia Slims klarte effektivt å erobre markedsandeler i løpet av kort tid etter introduksjonen i 1968.

Les mer

Geitekillingen som kunne telle til ti

Mange kjenner eventyret om Geitekillingen som kunne telle til ti. I eventyret skapte geitekillingens ferdighet til å telle uro og redsel hos de andre dyra. Det er ikke bare i eventyret at telling skaper uro. I universitets- og høgskolesektoren har det vært heftige diskusjoner om det såkalte ”tellekantsystemet”.

Les mer

Et møte med helseministeren

De medisinske fakultetene har et godt samarbeid og dekanene fra Tromsø, Bergen, Oslo og Trondheim møtes med faste mellomrom. Sist uke hadde vi minidekanmøte i Oslo som ble avsluttet med et møte hos helseministeren.

Les mer

I have a dream

Det var vanskelig å være i Washington DC under valgkampen uten å tenke på talen til Martin Luther King Jr. i august 1963 – I have a dream. ”I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character.” 45 år seinere får barna hans oppleve Barack Obama som president.

Les mer

Fysisk aktivitet® – verdens beste medikament?

Som hjertespesialist er jeg vant til å forskrive medikamenter. Vi har medikamenter som reduserer både dødeligheten og symptomer ved hjertesykdom. Mange av dere bruker medikamenter som reduserer kolesterol, hindrer blodpropp eller bedrer hjertets pumpefunksjon.

Les mer

Medisinsk og helsefaglig forskning er viktig!

I forrige uke arrangerte Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet et felles møte med fokus på medisinsk og helsefaglig forskning. Både Tora Aasland og Bjarne Håkon Hanssen innledet og departementsrådene var møteledere. Dette var et sterkt signal fra de to departementene om felles innsats for å styrke denne forskningen.

Les mer

Hva skal vi egentlig med et universitet?

I begynnelsen av oktober leste jeg et essay i Morgenbladet med følgende tittel. Forfatteren var en professor ved Universitetet i Oslo. Jeg fikk nesten litt medlidenhet med han. Det hørtes ut som om hverdagen på universitetet var både tung og vanskelig – tenk studentene skulle til og med få uttale seg om kvaliteten på undervisningen.

Les mer