I have a dream

Det var vanskelig å være i Washington DC under valgkampen uten å tenke på talen til Martin Luther King Jr. i august 1963 – I have a dream. ”I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character.” 45 år seinere får barna hans oppleve Barack Obama som president.Les mer