Kroppen henger sammen, og hjernen er ikke alene – immunopsykiatri

Solveig Klæbo Reitan Solveig Klæbo Reitan,
Overlege og spesialist i psykiatri ved St. Olavs Hospital og førsteamanuensis 2 ved Institutt for nevromedisin 

 

Vi har lenge visst at kroppen bruker flere ulike signalsystemer for å sende rundt statusrapporter, annen informasjon og ordrer: hormoner mellom noen organer, nevrotransmittorer i nerver og hjerne, cytokiner og chemokiner i immunsystemet osv. Men er egentlig naturen så lite hensiktsmessig at den utvikler og vedlikeholder mange ulike signalsystemer i stedet for å satse på flerbrukskomponenter? Nei – neppe.

Immunsystemets celler har, i tillegg til reseptorer for cytokiner og chemokiner, også reseptorer for nevrotransmittorer. Dermed kan immunsystemet få direkte beskjed fra «følelsene» våre. Det kan forklare hvorfor allergier og andre betennelsessykdommer (på fagspråket kalt inflammatoriske sykdommer) påvirkes av psykisk stress. Og det kan forklare hvorfor vi blir lettere forkjølet når vi er psykisk slitne.

nys

Hvordan påvirker vår psykiske helse og en betennelse i kroppen, som en forkjølelse, hverandre? (Illustrasjonsbilde: iStockPhoto)

Nervecellene har reseptorer (mottagere / dockingstasjoner) for cytokinene – og kan dermed påvirkes direkte av inflammasjon. Cytokiner påvirker f eks hjernen til å oppregulere termostaten og gi feber. Dette forklarer trolig en del smertefenomener og det åpner for at betennelse kan påvirke hjernefunksjoner som konsentrasjon og psyke direkte.

Alvorlig deprimerte mennesker har forhøyede cytokinnivåer av Th1-typen. Oversatt betyr dette at de i tillegg til depresjonen også har en betennelse i kroppen. Schizofrene har også betennelser i kroppen, men av en annen type. forhøyede Th2-cytokiner samtidig som de også har forhøyet kynurenin – som induseres av Th1-cytokiner. Forskning har vist at om man gir cytokiner til psykisk friske mus og mennesker, er resultatet gjerne aggresjon, depresjon, tretthet og angst. Så når jeg er syk kan jeg like uforskyldt være sur og grinete som jeg har feber.

Vi har kanskje også endelig funnet forklaringen på hvorfor barn født 5–6 måneder etter store influensaepidemier har økt forekomst av schizofreni: det er ikke et spesielt virus eller en bakterie som er årsak – det er ingen indikasjon på at ett spesielt virus gir schizofreni. Men det er temmelig klart at det å utsettes for betennelser – cytokiner og chemokiner – i overgangen mellom første og andre trimester i fosterlivet øker risikoen for Schizofreni betydelig.

Psykofarmaka, medisiner som brukes ved psykiske lidelser, påvirker ofte også immunsystemet. Det må vi ta hensyn til i klinikken. De mest «hardcore» immunopsykiatere vil påstå at det er via immunmodulering disse medikamentene virker på psykiatri.

Feltet er nytt og trolig meget viktig – kanskje nærmest et paradigmeskifte

Feltet er nytt og trolig meget viktig – kanskje nærmest et paradigmeskifte. Da er det veldig gøy at NTNU-forskere er med på ledende prosjekter. I oppfølgingsstudien av barn født for små eller for tidlig ved Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer har man en unik mulighet til å sammenligne forhold under svangerskap og fødsel med immunstatus og forekomst av psykiske lidelser senere i livet.

Konsekvenser av betennelser i svangerskap er åpenbart et viktig felt vi må vite mer om – også hos mennesker, ikke bare mus. Ut fra Institutt for nevromedisin ved NTNU og St Olavs Hospitals avdeling for sammensatte lidelser drives et prosjekt hvor man ser på immunsystemet og samtidig psykiatri på pasienter med CFS / ME og fibromyalgi for å komme nærmere en forståelse av hva dette er slags tilstander og hvordan de skal håndteres. Ved Institutt for nevromedisin og St Olavs Hospitals avdeling Østmarka kartlegges immunforhold ved et bredt spekter av psykiatriske lidelser og symptomer for å avklare dette feltet nærmere. Her drives også studier for å kartlegge forekomsten av alvorlige autoimmune encephalitter (betennelse i hjernen) i psykiatrisk populasjon. Autoimmune encephalitter som arter seg som psykoser er en gruppe klinikere må være meget oppmerksom på da de skal ha en helt annen behandling enn andre psykoser.

Kanskje står vi foran et paradigmeskifte? Og NTNU er med i front.

 

 • ArveKlarness

  Veldig interessant!
  Har disse mekanismene noen sammenheng med eller tilknytning til epigenetikk?

 • Disse faktorene henger ikke nødvendigvis sammen med epigenetikk – men kan helt klart påvirkes av det ja.

 • NTNUmedicine Dmf

  Disse faktorene henger ikke nødvendigvis sammen med epigenetikk – men kan helt klart påvirkes av det ja.

 • Mats Uldal

  Når årsrapporten kom i 2009 med denne forskningen så vi at de hadde en nærmest identisk forklaring på hva som skjer i hjernen som det teoriene bak Neuro Tapping (TFT) er. Feilfrekvenser forstyrrer kroppen slik at den opptrer irrasjonelt eller sykdomsfremkallende. Her i artikkelen tenker man kun på biokjemi som fundamentalt mens de fenomenale resultatene som Tapping har på angst, traumer og depresjon indikerer at hjerte og hjernefrekvensene forstyrres av sjokket som oppstår i traumatiske øyeblikk og som deretter skaper biokjemi som forverrer tilstanden. Fra fysikken vet vi at biokjemi er ikke fundamental men styres av elektromagnetisme. Vi opplever at det er kroppens forskjellige elektromagnetiske felt som styrer de frekvensene som setter igang biokjemien. I snart 2 tiår har vi vist at kroppen selv har et helbredende system for irrasjonelle følelser eller irrasjonelt sterke følelser, på lik linje med det fysiske systemet som styrer mye av immunforsvaret og f.eks at huden heler seg selv ved rift. Når vi vet hvor stor sammenheng det er mellom psyke og soma (kropp) er det meget sannsynlig at kroppen har effektive helbredelsesevner på begge felt. Nå er det på høy tid at moderne medisin tar inn over seg at middels tunge til lette psykiatriske lidelser kan løses ofte, effektivt og skånsomt, helt uten medikamentering, i de fleste tilfeller. Funnene som ligger bak den flotte forskningen til bl.a ekteparet Moser, støtter teoriene som prøver å forklare behandlingsresultatene på disse feltene. Isteden for å sette seg i skyttergravene burde man begynne å forske på de metodene som kan vise til lett observerbare resultater.

 • Taj Tal

  Surprise!! Alt henger sammen, absolutt alt. I kroppen, utenfor kroppen, i universet, ja til og med alle mennesker…alt, alt, alt, absolutt A L T :) WE ARE ONE! <3