Fake news at trening har fått ned sykefraværet

Marius Steiro FimlandBlogger: Marius Steiro Fimland, forsker ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Denne teksten ble først publisert i Adresseavisens papiravis 31.mars 2017.

I Adressa tirsdag 21. mars kunne vi lese overskriften: «Trening har fått sykefraværet ned». Saken gjaldt Hitra kommune og deres ansatte innen pleie, omsorg og renhold som kunne fortelle om svært positive erfaringer med en ny treningsklinikk. Det som først og fremst ble fremhevet var at sykefraværet hadde gått ned noen prosentpoeng etter at tilbudet startet opp.

løper på tredemølle. Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde: iStockphoto)

Neste dag fulgte Adressa opp med lederen: «Tren deg sliten og svett, så blir arbeidsdagen lett», der det igjen ble konstatert at «Den kommunale treningsklinikken (på Hitra) har bidratt til en tydelig nedgang i sykefraværet.», og at «Kommunen og NAV har til sammen spart cirka fire millioner kroner så langt.»

Som forsker på temaene trening og sykefravær kjenner jeg at jeg blir lettere irritert: For å kunne vurdere om et slikt tiltak hadde effekt på sykefraværet måtte vi ha gjennomført et flerårig prosjekt etter strenge vitenskapelige kriterier.

Faktum er at ingen vet om treningstilbudet i Hitra kommune har bidratt til å redusere sykefraværet. Sykefraværet vil over tid variere for enkeltgrupper i små kommuner. Vi vet derfor ingenting om hvordan sykefraværet ville vært på Hitra om dette treningstilbudet ikke hadde blitt lansert. Kanskje hadde sykefraværet vært høyere, lavere eller likt. Vi vet rett og slett ikke. Det vi vet er at sykefraværet ofte går ned når det gis oppmerksomhet på en eller annen måte, men at det som regel er forbigående virkninger.

Jeg vil presisere at jeg ikke har noen grunn til å tvile på at Hitra kommune har startet et flott treningstilbud for sine ansatte, og det kan være gode grunner til at Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin ønsker å gjøre «Hitramodellen» kjent over hele landet. Men at den har effekt på sykefraværet bør ikke være en av de.

Sykefravær er et komplekst fenomen. Selv om jeg tidligere har skrevet om at det er sannsynlig at fysisk trening kan redusere sykefraværet, har rene treningstiltak så langt ikke vist effekt. Internasjonal forskning viser at de mest effektive tiltakene for å hjelpe sykmeldte tilbake i arbeid inneholder en form for trening, men som en del av en integrert pakke med helsehjelp og tilpasninger på arbeidsplassen.

At trening har fått sykefraværet ned er altså fake news!

 

 • Trening som medisin – fake eller fakta?

  Sykefraværet blant ansatte innen renhold, pleie og omsorg på Hitra har stupt etter at kommunen åpnet en medisinsk treningsklinikk. Adresseavisen velger å spandere både forside og lederkommentar på saken. «Fake news» kaller Marius Steiro Fimland det. Vi i Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin har lyst til å svare med fakta:

  • Helsemyndighetene anbefaler trening fordi det er bra for helsa. Helsedirektoratet anstrenger seg kraftig for å redusere andelen inaktive.
  • Likevel trener under én av tre nordmenn nok til å oppfylle minimumsanbefalingene. De som trenger det mest er sannsynligvis de som trener minst.
  • Loven pålegger kommunene å tilby helsefremmende og forebyggende helsetjenester til befolkningen.
  • Medisinsk Treningsklinikk på Hitra er et lavterskeltilbud som hjelper nettopp de som trenger det mest til å bli fysisk aktive. Klinikken rekrutterer via alle fastlegene i kommunen, og har i tillegg et eget prosjekt for den gruppa av kommunalt ansatte som hadde høyest sykefravær.
  • Etter at prosjektet startet i 2015 har sykefraværet i denne gruppa falt fra 15 % til 12 %.

  Fimland savner vitenskapelig belegg for å slå fast at det er selve treningen som har æren. Og han har rett i at det ikke er gjennomført noen randomisert kontrollert forskningsstudie som kan påvise at det er treningstilbudet som har redusert sykefraværet. Så hvorfor ønsker da vi i Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin å løfte fram akkurat Hitra som et mønstereksempel på hvordan en kommune kan drive god folkehelsepolitikk i praksis?

  Jo, fordi vi har vært der. Vi har snakka med de som får trene på treningsklinikken. Vi har snakka med fastlegene som henviser dem dit, og med fysiologene som bruker godt dokumenterte treningsprinsipper i behandlingen. Vi har sett hvordan tilbudet har vært med på å endre livene til alt fra hjertepasienter til alvorlig psykisk syke. Fraværsprosjektet er bare en liten del av denne pakken.

  Dessverre tror vi ordlyden i leserinnlegget til Fimland først og fremst bidrar til å så tvil om verdien av at en kommune har et slikt tilbud. Trening er medisin, og det er ikke fake news. Hitra tilbyr Trening som medisin på en unik måte til de av innbyggerne som trenger det mest, og det er heller ikke fake news. Det er dessuten helt sant at sykefraværet i utsatte yrkesgrupper er betydelig lavere nå enn da treningsklinikken åpnet. Vi trenger ingen gullstandardstudie for å forstå at dette er et tilbud som fungerer og som trygt kan anbefales for andre kommuner. Derfor lever vi også svært godt med at Adresseavisen konkluderer med årsakssammenhenger de strengt tatt ikke kan dokumentere.

  Anders Revdal,
  kommunikasjonsrådgiver i Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin

 • Frode Røkke Johansen

  Blir i godt humør av litt saklig dementering av “kjappe” nyheter.