Hva er praksisnær forskning – i praksis?

COLOURBOX20368025-3

Praksisnær forskning åpner for nye relasjoner mellom forskere, brukere, profesjonsutøvere og offentlige aktører. Sammen kan vi utforme nye typer av prosjekter der vi stiller ett av de mest grunnleggende spørsmålene av alle; hva kunne vært annerledes?

Av førsteamanuensis Hege Kristin Andreassen, Senter for omsorgsforskning, NTNU i Gjøvik

Les mer