Hvordan oppdager kroppen invaderende streptokokker?

Monocytt

Ved Senter for molekylær inflammasjonsforskning (CEMIR) har vi avdekket en ny mekanisme for hvordan immuncellene våre gjenkjenner streptokokk-bakterier. Disse bakteriene kan gi alvorlige infeksjoner hos både nyfødte og voksne.

Av Birgitta Ehrnstrøm, stipendiat, Senter for molekylær inflammasjonsforskning (CEMIR)

Les mer